Konference Obnova vodohospodářské infrastruktury představuje odborný program

Konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2020 proběhne v náhradním termínu ve dnech 15.-16. září 2020 v hotelu Myslivna, Brno.
Kompletní aktuální informace k pátému ročníku této konference naleznete na stránce:
https://www.vakinfo.cz/index.php/obnova-2020

Hlavní témata přednášek V. ročníku konference:

Posilování a obnova vodárenských soustav

Ing. Jiří Duda
Ministerstvo zemědělství, Praha

Plán financování obnovy vodovodu nebo kanalizace, dohledová role Ministerstva zemědělství

Ing. Radek Hospodka
Ministerstvo zemědělství, Praha

Podpora vodohospodářské infrastruktury po r. 2020

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí, Praha

Čištění odpadních vod – legislativa, nová norma, …

Ing. Evžen Zavadil
Ministerstvo životního prostředí, Praha

Novela vodního zákona – aktuální stav

Mgr. Zbyněk Horáček
Deloitte Legal, Praha

Nejen obnova, ale i rozvoj vodohospodářské struktury

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
Povodí Vltavy, s. p., Praha

Modernizace staveb zemědělského odvodnění s ohledem na požadavky zvyšování retence
a akumulace vody v povodí

Doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Pardubice

Výsledky modernizace filtrace jakožto nejdůležitějšího stupně předúpravy pitné vody

Mgr. Marek Skalický
VODÁRNA Káraný, a. s., Praha

Obnova vodojemů

Ing. Alexander Bareš
UNO, s.r.o., Praha

Využití smart technologií ve vodárenství

Ing. Pavel Provazník
IoT.water s.r.o., Praha
Ing. Lukáš Kratochvíl
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

Zabezpečení dodávky surové vody pro vodárenskou infrastrukturu ve správě Povodí Moravy, s.p.

Dr. Ing. Antonín Tůma
Povodí Moravy, s.p.

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí

Tomáš Mořický
Fastra, s.r.o., Kolín

Problematika obnovy vodárenských objektů

Ing. Miloslava Melounová
ČSSI – Česká společnost vodohospodářská, České Budějovice

Stav k 8. 6. 2020. Další témata v jednáni.
Změna programu vyhrazena.

Související články