VYDANÉ ČSN – PROSINEC

Výběr ČSN z Oznámení č. 105/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN 75 6262
kat.č. 509143
Odlehčovací komory;
Vydání: Prosinec 2019

ČSN 75 7340
kat.č. 509155
Kvalita vod – Metody orientační senzorické analýzy;
Vydání: Prosinec 2019

ČSN EN ISO 9698 (75 7635)
kat.č. 509062
Kvalita vod – Tritium – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
(idt ISO 9698:2019); Vydání: Prosinec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9698 (75 7635) Kvalita vod – Stanovení objemové aktivity tritia – Kapalinová scintilační měřicí metoda; Vydání: Září 2011

ČSN ISO/IEC 30141 (36 9021)
kat.č. 508884
Internet věcí (IoT) – Referenční architektura; Vydání: Prosinec 2019

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423)
kat.č. 508427
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Návod pro posuzování shody;
CEN ISO/TS 21003-7:2019; ISO/TS 21003-7:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vydání: Duben 2009

ČSN EN 13383-2 (72 1507)
kat.č. 508433
Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody;
EN 13383-2:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13383-2 (72 1507) Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody; Vydání: Prosinec 2013

ČSN EN ISO 9697 (75 7616)
kat.č. 508437
Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity beta – Metoda tlusté vrstvy;
EN ISO 9697:2019; ISO 9697:2018; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9697 (75 7616) Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách – Metoda tlusté vrstvy; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 13163 (75 7639)
kat.č. 508436
Kvalita vod – Olovo 210 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
EN ISO 13163:2019; ISO 13163:2013; Platí od 2020-01-01

Související články