VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 82/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1519-1 (64 3186)
kat.č. 508477
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1519-1 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Květen 2005

ČSN EN 13077 (75 5418)
kat.č. 507692
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13077 (75 5418) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN 15885 (75 6121)
kat.č. 508001
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek;
Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15885 (75 6121) Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN ISO 7027-2 (75 7343)
kat.č. 508478
Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod;
(idt ISO 7027-2:2019); Vydání: Září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7027 (75 7343) Jakost vod – Stanovení zákalu; Vydání: Prosinec 2000

ČSN EN 17136 (75 7704)
kat.č. 508479
Kvalita vod – Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod;
Vydání: Září 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 14978 (01 4105)
kat.č. 507527
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Všeobecné pojmy a požadavky na měřící vybavení pro GPS+);
EN ISO 14978:2018; ISO 14978:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14978 (01 4105) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS; Vydání: Únor 2007

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN 15655-1 (13 2077) kat.č. 507540 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny – Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek; EN 15655-1:2018; Platí od 2019-10-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15655 (13 2077) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Vnitřní polyurethanové vyložení trubek a tvarovek – Požadavky a metody zkoušení; Vyhlášena: Červenec 2009

Související články