Změny ve vedení společnosti VAS a.s.

Od 1. 1. 2023 je vedení Vodárenské akciové společnosti v novém zastoupení. Představenstvo společnosti bylo v průběhu loňského roku informováno panem generálním ředitelem Ing. Lubomírem Glocem o jeho rozhodnutí ukončit k datu 31. 12. 2022 výkon funkce generálního ředitele. Zároveň představenstvo souhlasilo s tím, že nový generální ředitel bude představenstvu doporučen z řad zaměstnanců společnosti.

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel

Na svém jednání v srpnu představenstvo souhlasilo s návrhem, aby funkci generálního ředitele společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vykonával od 1. 1. 2023 technický náměstek generálního ředitele pan Ing. Ladislav Haška. Současně  představenstvo odsouhlasilo jmenování pana Ing. Miroslava Svobody, Ph.D., dosavadního výrobně-technického náměstka divize Brno-venkov, do funkce technického náměstka generálního ředitele k datu 1. 1. 2023.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., technický náměstek generálního ředitele

V obou případech se jedná o velice kvalitní odborníky, kteří  se dlouhodobě věnují vodárenství, prošli nejrůznějšími provozními i řídícími funkcemi a jsou znalí organizační i akcionářské struktury společnosti.

Ing. Lubomírovi Gloc, dlouholetý generální ředitel VAS a.s., přechází na novou pozici prokuristy společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme přejeme v nových funkcích hodně úspěchů.

Související články