Bezpečný provoz strojních zařízení

Přípravný kurz na příchod nového strojního nařízení 2023/1230/EU 

24. října 2023

Hotel Energie, Praha

Program kurzu
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Materiály pro účastníky

Kurzem Vás budou provádět dva špičkoví odborníci s bohatou mnohaletou praxí, co se týká uvedením nového, použitého zařízení na trh nebo kupovaného popřípadě repasovaného zařízení do provozu.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Ing. Zbyněk Jančík

Bezpečnost provozu strojního zařízení je klíčovou prioritou v průmyslu a technologii

Má zásadní vliv na prevenci nehod, ochranu pracovníků, uživatelů a veřejnosti před riziky, která mohou vzniknout při používání strojů a zařízení. Existují různé aspekty, které se zabývají bezpečností strojního zařízení.

Potřebujete seznámit s technickou dokumentací, procesem uvedení a zlegalizováním daného zařízení?

Máte problém se zákazníky, dozorovými orgány?

Nakupujete u partnerů ze třetích zemích a nevíte, co vše žádat a jak správně legalizovat dané zařízení nebo linku?

Neumíte komunikovat s úřady a potřebujete technické a obchodní strategie?

Odborný kurz MACHINERY 2023 kurz je vhodný pro výrobce, dodavatele, manažery a odpovědné osoby za provoz, konstruktéry, legislativní specialisty a mnohé další. 

Co se na kurzu dozvíte?

  • nabídneme změny a pohled aktuální dle staré směrnice a nového nařízení, kdy měnit dokumentaci, 
  • určíme veškeré platnosti certifikátu a význam vydaných certifikátů 
  • probereme analýzu rizik
  • ukážeme si prohlášení o shodě
  • jak hravě využívat legislativu, normy a předpisy
  • seznámíte se, jak a kdy využívat certifikační orgány
  • praktické příklady  z praxe a jejich úskalí
  • správně a věcně na návod k obsluze strojního zařízení
  • štítkování a mnoho dalších zásadních dovedností

Je důležité, aby výrobci, uživatelé, servisní společnosti a inspekční orgány co nejvíce spolupracovali na zajištění co nejvyšší bezpečnosti strojního zařízení. To zahrnuje dodržování předpisů, inovace v bezpečnostních technologiích a v neposlední řadě i neustálé zdokonalování bezpečnostních standardů.

Související články