Evropská Komise zveřejnila návrh nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty

Návrh nařízení přijatého Komisí k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.
Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů.

Cílem je zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách a také snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace.

Dokumenty – EU 6_24 EK Návrh nařízení – COM(2023)645 a EU 6_24 EK Příloha  ve formátu pdf

Související články