Konference PITNÁ VODA 2024 – I. informace

Konference PITNÁ VODA představuje ideální příležitost pro všechny, kteří se profesionálně zabývají problematikou vody, ať už se jedná o zástupce státní správy, průmyslových odvětví, akademické obce nebo dalších souvisejících sektorů. Hlavním cílem akce je poskytnout nejaktuálnější informace a představit nejnovější trendy v oblasti vodního hospodářství. Konference nabídne bohatý program, ve kterém experti a odborníci představí své poznatky a zkušenosti týkající se široké škály témat, včetně úpravy pitné vody, správy vodních toků a ekosystémů, až po inovativní aplikace umělé inteligence v procesech úpravy vody.

V příloze najdete 1. oznámení s detailními informacemi o konferenci, společně s odkazy na přihlášky pro přednášející, partnery i účastníky. Můžete využít i možnosti přihlášení viz níže.

1. Přidejte se k našim partnerům a získejte výhody spojené s partnerstvím!

2. Přihlaste svůj příspěvek a vystupte s ním na konferenci!

3. Zaregistrujte se jako účastník a nechte se inspirovat!

Kontakt:

Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.                               
Předseda přípravného výboru                                               
Odborný garant konference                                                   

T: +420 737 240 825                                                                 
E: dobias.pavel@envi-pur.cz   

Petra Volavá
Organizační garant konference
T: +420 737 240 809
E: konference@envi-pur.cz

Informační brožurka ke stažení:

Související články