Vydané ČSN – Leden 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 10007 (01 0334)
kat.č. 509231
Management kvality – Směrnice pro management konfigurace;
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti – Směrnice managementu konfigurace; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 15341 (01 0664)
kat.č. 509456
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby;
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15341 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Duben 2010

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)
kat.č. 509361
Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; (idt ISO 14731:2019);
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 3690 (05 1105)
kat.č. 509409
Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu; (idt ISO 3690:2018);
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3690 (05 1105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (08 5009)
kat.č. 509422
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu*); (idt IEC 60193:2019);
Vydání: Leden 2020 S účinností od 2022-05-30 se zrušuje ČSN EN 60193 (08 5009) Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu; Vydání: Prosinec 2002

ČSN EN 1401-1 (64 3172)
kat.č. 509393
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1401-1 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Říjen 2009

Změny ČSN

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 508643
Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku;
Vydání: Září 2014 Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (05 2205)
kat.č. 508641
Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky;
Vydání: Říjen 2013 Změna Z1; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 60193 (08 5009)
kat.č. 509423
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu;
Vydání: Prosinec 2002 Změna Z1; Vydání: Leden 2020

Normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 14005 (01 0905)
kat.č. 508547
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci;
EN ISO 14005:2019; ISO 14005:2019; Platí od 2020-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 14005 (01 0905) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti; Vydání: Srpen 2011

Související články