Plán MZe: propojování vodovodních soustav za půl miliardy Kč

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav bude vynaloženo v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Pro vlastníky vodárenské infrastruktury vytvoří Ministerstvo zemědělství (MZe) samostatný dotační program, pomocí kterého na peníze dosáhnou. Informoval o tom ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že v dalších letech bude MZe materiál aktualizovat s ohledem na přípravu dalších projektů a možnosti státního rozpočtu.

Propojení vodárenských soustav a rekonstrukce páteřních vodovodů má svůj smysl v tom, že umožňuje v kritických situacích, tedy například v suchých obdobích, distribuovat pitnou vodu do míst, kde jí je momentální nedostatek. V České republice se sucho totiž projevuje místně, to znamená, že typickým problémem v suchém období je nedostatek vody v konkrétním území. Propojené vodárenské soustavy umožní tento krátkodobý výpadek nahradit vodou z jiného regionu. Pro ČSSD je tato problematika klíčovým tématem vládní agendy.

Tato opatření jsou však nákladná a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Mnohdy totiž budou fungovat jako záložní, tedy pouze pro kritické situace či pro některá období v roce, jejich údržbu a obnovu však bude nutné zajišťovat stále. Pokud by je tedy měli vlastníci realizovat bez státní podpory, může být v některých případech důsledkem i tlak na zvýšení ceny vody pro spotřebitele

Předpokládáme, že dotační program bude v tomto smyslu pokračovat tak, jak budou přibývat připravené akce, které budou v souladu s vládní koncepcí ochrany proti suchu.

ministr zemědělství Miroslav Toman

MZe proto navrhlo vládě dotační program na tyto akce s tím, že předpokládaná výše dotace je do maximální výše 70 % celkové ceny.

Dotační program pro prvních sedm investičních akcí je začátkem realizace celé skupiny dalších opatření, která vyplynula z ministerské revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností dalších propojení vodárenských soustav. Z této revize mimo jiné vyplývá, že v příštích letech bude takto nutné investovat zhruba 20 miliard korun.

V rámci dotačního programu MZe jsou připraveny tyto projekty:

investorakceInvestice
(mil Kč)
Dopad na obyvatelstvo
Severočeská vodárenská společnost a.s.Rekonstrukce přivaděče – LT133007 VDJ Michalovice – AŠ Libochovany134100.000
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) úpravny vody Hradec Králové50140.000
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.Posílení kapacity východočeské vodárenské soustavy – 1. etapa170300.000
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.Skupinový vodovod Holicko5040.000
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.Rekonstrukce přivaděče – VSVČ (úsek Podlažice – Mikulovice)135300.000
Vodárny Kladno-Mělník a.s.Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky81200.000
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcíVOV lokalita Drásov – 1. etapa80 

Související články