Zkušební provoz nové vodní linky ÚČOV slavnostně spuštěn

Největší vodohospodářský projekt v České republice za posledních 30 let, na kterém se velkou měrou podílela divize Dopravní stavby, byl ve středu 19. září slavnostně uveden do zkušebního provozu.

Novou vodní linku ÚČOV se podařilo zprovoznit už po necelých třech letech od zahájení stavebních prací. S hodnotou přesahující 6,3 mld. Kč šlo přitom o největší investici a nejrozsáhlejší projekt hlavního města Prahy za posledních zhruba pět let, který byl navíc realizován dle podmínek Žluté knihy FIDIC (navrhni, postav). Za HOCHTIEF CZ ho měl na starosti tým Mariana Faktora, přičemž dalšími účastníky ve sdružení byly společnosti SMP CZ, SUEZ International a WTE Wassertechnik.

Dokončenou Novou vodní linku ÚČOV slavnostně převzaly primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová a radní hl. města Jana Plamínková. Spuštěním aerace v sekci biologického čištění primátorka z velína zahájila patnáctiměsíční zkušební provoz a následně obě dámy před objektem Hrubého a mechanického předčištění symbolicky zasadily strom.

Nová vodní linka nyní převezme až 50 % odpadních vod přitékajících na Císařský ostrov. Zajištěn bude díky ní požadovaný stupeň čištění, eliminována pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena spolehlivost provozu čištění odpadních vod včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu.

Související články