VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 11352 (75 7032)
kat.č. 505789
Kvalita vod – Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení
kvality;
Vydání: Září 2018

ČSN ISO 5667-24 (75 7051)
kat.č. 505704
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 24: Návod pro auditování vzorkování;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5667-24 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků;
Vydání: Červen 2017

ČSN ISO 5725-1 (01 0251)
kat.č. 505451
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 1: Obecné zásady a definice
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady
a definice; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)
kat.č. 505452
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření 
– Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti
a reprodukovatelnosti normalizované metody měření
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda
pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření;
Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-3 (01 0251)
kat.č. 505453
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry
shodnosti normalizované metody měření; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-4 (01 0251)
kat.č. 505454
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření 
– Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 4: Základní metody
pro stanovení správnosti normalizované metody měření; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-5 (01 0251)
kat.č. 505455
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření 
– Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 5: Alternativní metody
pro stanovení shodnosti normalizované metody měření; Vydání: Listopad 1999

ČSN ISO 5725-6 (01 0251)
kat.č. 505456
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření 
– Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 6: Použití hodnot
měr přesnosti v praxi; Vydání: Leden 1997

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 12274-1 (73 6163)
kat.č. 505192
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva;
EN 12274-1:2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12274-1 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva;
Vydání: Březen 2003

ČSN EN 12274-2 (73 6163)
kat.č. 505191
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva;
EN 12274-2:2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12274-2 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva;
Vydání: Leden 2004

ČSN EN 12274-3 (73 6163)
kat.č. 505190
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence;
EN 12274-3:2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12274-3 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence; Vydání: Březen 2003

ČSN EN 12274-5 (73 6163)
kat.č. 505188
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení opotřebení;
EN 12274-5:2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12274-5 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení opotřebení; Vydání: Leden 2004

ČSN EN 12274-6 (73 6163)
kat.č. 505189
Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství;
EN 12274-6:2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12274-6 (73 6163) Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství; Vydání: Březen 2003

Související články