SFŽP ČR uvolní 1,7 miliardy na kanalizace a čistírny

V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí nedostalo, finančně vypomůže Státní fond životního prostředí ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí.

O prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v tomto programovém období mohli starostové a vodohospodáři žádat na podzim loňského roku v 71. výzvě. Zájem o dotace byl enormní. Na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo během tří měsíců rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou částku.

Přestože některé projekty úspěšně prošly hodnocením, z důvodu velkého zájmu už na ně v OPŽP nezbyly finanční prostředky. „Pod čarou“ tak zůstalo přes padesát žádostí. Ministr životního prostředí Richard Brabec již dřív přislíbil, že obcím, jejichž projekty byly zařazeny do zásobníku, nabídne možnost získat podporu z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Svůj slib nyní plní a od 1. září se otevře výzva v Národním programu Životní prostředí určená přímo pro tyto úspěšné žadatele. Dotace budou moci obce čerpat za stejných podmínek jako z OPŽP.

Nová výzva, ve které je připraveno 1,7 miliardy korun, je určena pouze pro projekty, které byly podány a splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP a zároveň byly zařazeny do zásobníku projektů. Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. září do 1. října 2018.

Na co můžete dotaci získat

  1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
  2. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Výzva je určena pouze pro projekty, které byly podány v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení, a současně budou zařazeny do zásobníku projektů nejpozději ke dni ukončení této výzvy.

Kdo může žádat

Akceptovaní žadatelé ze 71. výzvy OPŽP a to tyto právní formy:

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 1. 10. 2018

Termín realizace projektů: 31. 12. 2023

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Související články