PVS spustila v říjnu Registr dodavatelů stavebních prací

Pražská vodohospodářská společnost a.s. („PVS“), jako zadavatel sektorových veřejných zakázek, vytvořila ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a po schválení Dozorčí radou PVS dne 6. 10. 2022 spustila interaktivní webovou platformu Registr dodavatelů – https://registr.pvs.cz/, určenou pro bezplatnou registraci dodavatelů podlimitních sektorových veřejných zakázek na stavební práce („Registr dodavatelů“).

Platforma Registru dodavatelů je přístupná z webových stránek PVS v sekci „Veřejné zakázky“, kde mohou dodavatelé stavebních prací žádat o registraci prostřednictvím interaktivního formuláře vč. doložení požadované dokumentace nutné k registraci. Následně dojde k posouzení žádosti a verifikaci zaslaných dokumentů. V případě schválení registrace budou dodavateli zpřístupněny podrobnější informace o fungování Registru, zejména podrobná pravidla související s oslovováním dodavatelů v jednotlivých kategoriích stavebních prací.

Registr dodavatelů je nástrojem PVS pro zefektivnění zadávání podlimitních sektorových veřejných zakázek na stavební práce, zajištění transparentního přístupu dodavatelů k těmto zakázkám a stimulaci výkonů dodavatelů a tím zvýšení kvality plnění. PVS obecně očekává užší spolupráci s ověřenými dodavateli a jejich vyšší motivaci pro řádné poskytování plnění.

Základní cíle registru:
• možnost kontinuální registrace dodavatelů;
• zařazení dodavatelů na základě kvalifikace pro dané kategorie veřejných zakázek na stavební práce;
• transparentní, objektivní systém pro předvýběr dodavatelů k oslovení pro podávání nabídek;
• zvýšená motivace dodavatelů na řádné plnění realizovaných veřejných zakázek;
• efektivní správa kvalifikačních požadavků.

Ilustrační foto: registr.pvs.cz

Související články