Novinky v technické normalizaci – říjen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Určené normy

ČSN EN ISO 23856
646436
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě –
Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

ČSN EN 16767
134030
Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury

ČSN EN 474-1 (27 7911)
kat.č. 515868
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 13433 (75 5427)
kat.č. 515882
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13433 (75 5427) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 13434 (75 5428)
kat.č. 515881
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13434 (75 5428) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 12485 (75 5889)
kat.č. 515722
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan
vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno – Metody zkoušení; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan
vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý
a dolomitické vápno – Metody zkoušení; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 10304-4 (75 7391)
kat.č. 515927
Kvalita vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie
iontů – Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných
vodách; (idt ISO 10304-4:2022); Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10304-4 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů –
Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách;
Vydání: Březen 2000

Změny ČSN

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 515890
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované
bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021
Změna A2; (idt ISO 7010:2019/A2:2020); Vydání: Říjen 2022

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 515889
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované
bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021
Změna A3; (idt ISO 7010:2019/A3:2021); Vydání: Říjen 2022

ČSN 75 6780
kat.č. 515724
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích;
Vydání: Září 2021
Změna Z1; Vydání: Říjen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2
(01 0690)
kat.č. 515266
Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; EN IEC 60300-3-4:2022; IEC 60300-3-4:2022;
Platí od 2022-11-01
S účinností od 2025-04-15 se zrušuje
ČSN EN 60300-3-4 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; Vyhlášena: Září 2008

ČSN EN 474-2 (27 7911)
kat.č. 515249
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery;
EN 474-2:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-3 (27 7911)
kat.č. 515259
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače;
EN 474-3:2022; EN 474-3:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-4 (27 7911)
kat.č. 515258
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro
rýpadlo-nakladače; EN 474-4:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-5 (27 7911)
kat.č. 515257
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická
lopatová rýpadla; EN 474-5:2022; EN 474-5:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-6 (27 7911)
kat.č. 515256
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry;
EN 474-6:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-7 (27 7911)
kat.č. 515255
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry;
EN 474-7:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-8 (27 7911)
kat.č. 515254
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry;
EN 474-8:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-9 (27 7911)
kat.č. 515253
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače
potrubí; EN 474-9:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-10 (27 7911)
kat.č. 515252
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače;
EN 474-10:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-11 (27 7911)
kat.č. 515251
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro
kompaktory zeminy a odpadu; EN 474-11:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-12 (27 7911)
kat.č. 515250
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová
rýpadla; EN 474-12:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 17529 (36 9772)
kat.č. 515465
Ochrana dat a soukromí ve fázi návrhu a výchozí ochrana dat a soukromí;
EN 17529:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN ISO 3459 (64 3129)
kat.č. 515202
Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými
trubkami – Stanovení těsnosti za podtlaku; EN ISO 3459:2022; ISO 3459:2022;
Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3459 (64 3129) Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami –
Stanovení těsnosti za podtlaku; Vyhlášena: Září 2015

ČSN P CEN/TS 17176-3
(64 6446)
kat.č. 515205
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky,
stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně
orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky;
CEN/TS 17176-3:2022; Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 17176-3
(64 6446)
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové
sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný
neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 476 (75 6301)
kat.č. 515410
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; EN 476:2022;
Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; Vydání: Srpen 2011

Změny ČSN

ČSN EN 60300-3-4 (01 0690)
kat.č. 515267
Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; Vyhlášena: Září 2008
Změna Z1; Platí od 2022-11-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2 (01 0690) z října 2022,
která tuto normu zcela nahradí od 2025-04-15.

ČSN EN IEC 61918 ed. 3
(18 4021)
kat.č. 515262
Průmyslové komunikační sítě – Instalace komunikačních sítí v průmyslových
provozovnách; Vyhlášena: Květen 2019
Změna A1; (idt EN IEC 61918:2018/A1:2022); (IEC 61918:2018/A1:2022);
Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911)
kat.č. 515932
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky;
Vyhlášena: Duben 2020
Změna Z1; Platí od 2022-11-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 474-1 (27 7911) z října 2022, která tuto normu
zcela nahradí od 2024-03-31.

Související články