Health and Environment Alliance (HEAL) je prohlášením EFSA ke glyfosátům znepokojena

Podle EFSA nebyly během vzájemného hodnocení hodnotící zprávy o obnově glyfosátu identifikovány žádné kritické oblasti, které by vyvolávaly obavy pro lidi, zvířata nebo životní prostředí. Agentura však zároveň identifikuje mezery v údajích ve vztahu k hodnocení jedné nečistoty v látce, hodnocení rizik ve stravě spotřebitelů a hodnocení rizik pro vodní systémy – které jsou ponechány na zvážení Evropské komise a členských států v pozdější fázi.

Prohlášení, které dnes zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), dospělo k závěru, že glyfosát, nejrozšířenější herbicid na planetě, nepředstavuje nepřijatelná rizika pro lidské zdraví, navzdory nezávislým vědeckým důkazům o opaku. Toto prohlášení by mohlo představovat zásadní krok směrem k návrhu na obnovu ze strany Evropské komise později na podzim.

„Pokud jde o účinky na zdraví, robustní vědecké důkazy v drtivé většině podporují obavy z karcinogenního potenciálu glyfosátu, stejně jako dalších dopadů na lidský vývoj nebo reprodukční systém – některé z nich se mohou přenášet z generace na generaci,
Údaj EFSA o nepřítomnosti nepřijatelných rizik je znepokojující, zvláště pokud úřad zjistil v dokumentaci mezery v údajích, které brání pevným závěrům ohledně hodnocení rizik reprezentativních použití produktů na bázi glyfosátu.“

Natacha Cingotti, vedoucí programu pro chemické látky v Health and Environment Alliance (HEAL)

Úplné stanovisko úřadu EFSA bude veřejně dostupné až na konci července a další podkladové dokumenty budou zveřejněny na podzim. Na základě současných veřejně dostupných důkazů je HEAL nadále znepokojena dlouhodobými dopady glyfosátu na zdraví a naléhavě vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby co nejdříve navrhly zákaz této látky.

Ilustrační foto: Th GPixabay

Související články