Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Ve dnech 5.–6. listopadu 2019 pořádá SOVAK ČR významnou oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Parkhotelu Plzeň Congress Center. Akce se uskuteční pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně. Zveřejněna byla přihláška a program konference. Kompletní informace naleznete v Kalendáři událostí zde. Účastníci konference mají možnost se zúčastnit jedné z exkurzí, a to areálu Úpravny vody (ÚV) na Homolce či Čistírny odpadních vod (ČOV) na Jateční třídě.

První z exkurzí (ÚV na Homolce) nabízí mimo jiné prohlídku historické budovy tzv. Chabalovy filtrace z let 1924–1926, unikátní čtyřstupňovou písková filtrace, která tu byla provozována do konce roku 1997, či špičkovou vodárenskou technologii v úpravně ÚV III, jejíž modernizace proběhla v letech 2013 až 2016. Druhá exkurze (ČOV na Jateční třídě) představí mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu, jejíž výstavba započala v roce 1989 a postupně byla uváděna do provozu v období 11/96 až 06/97. Více informací se dozvíte zde.

První z exkurzí (ÚV na Homolce) nabízí mimo jiné prohlídku historické budovy tzv. Chabalovy filtrace z let 1924–1926, unikátní čtyřstupňovou písková filtrace, která tu byla provozována do konce roku 1997, či špičkovou vodárenskou technologii v úpravně ÚV III, jejíž modernizace proběhla v letech 2013 až 2016. Druhá exkurze (ČOV na Jateční třídě) představí mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu, jejíž výstavba započala v roce 1989 a postupně byla uváděna do provozu v období 11/96 až 06/97. Více informací se dozvíte zde.

Na konferenci vyvrcholí oslavy 30 let od založení SOVAK ČR, které připadá na datum 23. listopadu, kdy byly v roce 1989 podepsány dokumenty o sdružení státních podniků vodovodů a kanalizací. Významné výročí slaví i generální partner konference VODÁRNA PLZEŇ a.s., a to 130 let. 

Mezi další hlavní témata konference patří:  

 • Historie oboru vodovodů a kanalizací a výhled do budoucnosti
 • Hodnocení regulace a benchmarkingu v oboru VaK včetně prognózy dalšího vývoje.
 • Problematika kalů; mikropolutanty, léčiva a drogy v odpadních vodách a odpadové hospodářství.
 • Ekonomické otázky oboru VaK.
 • Trvalé zajištění dodávek kvalitní pitné vody, využití aplikace inovativních procesů úpravy vody, návrhy postupů řešení při blackoutu.
 • Obnova vodohospodářských sítí, plány financování obnovy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR.
 • Posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu vodárenských společností.
 • Reálné využití smart technologií a smart meteringu v praxi vodárenských společností.
 • Problematika sucha z pohledu aktuální legislativy, plánů krizové připravenosti podniků na sucho, produkce a složení odpadních vod a vlivu na provoz ČOV.
 • Odlehčovací komory podle technických norem a pohled Ministerstva životního prostředí.
 • Současné trendy oboru v oblasti řídicích a informačních technologií.

Celé znění programu je k dispozici zde.

Související články