MMR: Aktuální stav digitalizace stavebního řízení a návrh dalšího postupu

Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) je jednou hlavních z priorit Ministerstva pro místní rozvoj a „Programového prohlášení vlády“ v oblasti bydlení, stavebního zákona a územního plánování. Cílem materiálu je informovat vládu ČR o dosavadním stavu DSŘ a představit možná řešení dalšího postupu s ohledem na současnou situaci zadávacích řízení k zajištění DSŘ.

MMR je na základě zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. MMR v souladu s tímto zákonem zahájilo práce na zajištění DSŘ.

Architektura DSŘ byla schválena za předchozí vlády a její návrh byl do značné míry ovlivněn osobami spojovanými s kauzou Dozimetr. Předpokládaná hodnota celého DSŘ byla podle této architektury cca 1,4 mld. Kč s DPH (celkové náklady na DSŘÚP byly cca 1,9mld. Kč s DPH).

Na konci roku 2021, těsně před nástupem současné vlády, bylo u některých části DSŘ zahájeno veřejné zadávání formou soutěžních dialogů.

Analýza MMR odhalila, že starou architekturu DSŘ z velké míry připravili lidé, kteří jsou v současné době spojováni s kauzou Dozimetr a z ICT Unie.

V roce 2022 došlo, i po zjištění provázanosti kauzy Dozimetr na návrh architektury DSŘ, ke změně architektury, odstranění duplicit a rozšíření jejich funkcionalit. Důsledkem vytvoření nové architektury musela být i změna způsobu soutěžení na jedno otevřené nadlimitní řízení. V rámci nové veřejné zakázky MMR dostalo nabídky od 2 uchazečů, kterými jsou etablovaní dodavatelé v oblasti vývoje software na zakázku a obě nabídky splnily požadavky MMR. Na základě provedených změn a způsobu veřejného zadávání došlo k vysoutěžení vývoje DSŘ o cca 1,2 mld. Kč méně, než bylo předpokládáno podle původní architektury, a to za zajištění větší funkcionality.

Zadávací podmínky otevřeného nadlimitního řízení k zajištění DSŘ, kterým se podařilo zajistit významných úspor, napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jako „ÚOHS“) společnost, která se neúčastnila výběrového řízení a dle veřejně dostupných zdrojů nikdy během své 25leté historie nevyvíjela software na zakázku a dle vlastního vyjádření ve správním řízení by toho v současnosti nebyla sama schopna. ÚOHS po po více jak 3 měsících od zahájení řízení v prvoinstančním rozhodnutí částečně námitkám této společnosti vyhověl. MMR se závěry ÚOHS nesouhlasí, jelikož dopady takovýchto závěrů by vedly k faktického zablokování soutěže v oblasti ICT.

S ohledem na pokračující řízení tzn. stav ohrožující spuštění Informačních systémů k zajištění DSŘ a čerpání finančních zdrojů z Národního plánu obnovy, je nutné rozhodnout o dalším postupu.

Celá zpráva o stavu digitalizace je k dispozici zde:

Související články