Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

NV č. 145/2008 Sb. upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot, pokud jde o ohlašování látek, které nejsou výslovně uvedeny. Dále stanovuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Příloha 1 obsahuje znečišťující látky, jejichž úniky se ohlašují vedle požadavků ES.
V ohlašovacím systému byl ponechán styrén a formaldehyd

Příloha 2 upravuje rozsah látek sledovaných v odpadech předávaných mimo provozovnu. 
Seznam látek určených ke sledování byl rozšířen o dalších 16 látek. Jedná se především o herbicidy, insekticidy a fungicidy používané v zemědělství a o látky používané v chemickém průmyslu při výrobě pesticidů, nátěrových hmot apod.

Příloha 3 upravuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.jedná se o výčet údajů, které musí povinné subjekty ohlásit příslušnému úřadu.

Poprvé budou všechny povinné subjekty ohlašovat informace plně v režimu těchto právních předpisů do 31. 3. 2010.

Související články