Novinky v technické normalizaci – prosinec 2021

Vydané ČSN

ČSN ISO 10014 (01 0335)
kat.č. 513864
Systémy managementu kvality – Řízení organizace k výsledkům kvality – Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů;
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10014 (01 0335) Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů;
Vydání: Březen 2007

ČSN ISO 19283 (01 1441)
kat.č. 513774
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Hydrogenerátory*);
Vydání: Prosinec 2021

ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335)
kat.č. 513833
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky
a doporučení pro určování stupňů kvality – Část 2: Hliník, hořčík a jejich
svařitelné slitiny a čistá měď;

(idt ISO 13919-2:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13919-2 (05 0335) Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním –
Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny
a čistá měď; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN ISO 18595 (05 1340)
kat.č. 513832
Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost,
svařování a zkoušení
;
(idt ISO 18595:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18595 (05 1340) Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost,
svařování a zkoušení; Vyhlášena: Srpen 2021

ČSN EN ISO 8205 (05 2031)
kat.č. 513838
Zařízení pro odporové svařování – Vodou chlazené sekundární spojovací kabely;
(idt ISO 8205:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8205 (05 2031) Zařízení pro odporové svařování – Vodou chlazené sekundární spojovací kabely;
Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610)
kat.č. 513560
Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
(idt ISO 17677-1:2021); Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;
Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 16798-7 (12 7027)
kat.č. 513771
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5);
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16798-7 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro
stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5);
Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 513793
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé
trubkové systémy;

(idt IEC 61386-21:2021); Vydání: Prosinec 2021
S účinností od 2024-05-17 se zrušuje
ČSN EN 61386-21 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové
systémy; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 513795
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy;
(idt IEC 61386-22:2021); Vydání: Prosinec 2021
S účinností od 2024-05-17 se zrušuje
ČSN EN 61386-22 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové
systémy; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2
(37 0000)
kat.č. 513797
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné trubkové systémy;
(idt IEC 61386-23:2021); Vydání: Prosinec 2021
S účinností od 2024-05-17 se zrušuje
ČSN EN 61386-23 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 23: Zvláštní požadavky – Pružné trubkové
systémy; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 10216-5 (42 0261)
kat.č. 513532
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli;
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10216-5 (42 0261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Trubky z korozivzdorné oceli; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN P CEN/TS 1329-2 (64 3180)
kat.č. 513636
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Prosinec 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P CEN/TS 1329-2 (64 3180) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Duben 2013

ČSN ISO 16075-1 (75 9023)
kat.č. 513643
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy;
Vydání: Prosinec 2021

Změny ČSN

ČSN EN ISO 11296-4 (64 6420)
kat.č. 513852
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
Vydání: Říjen 2018
Změna A1; (idt ISO 11296-4:2018/Amd.1:2021); Vydání: Prosinec 2021

Opravy ČSN

ČSN EN 50110-2 ed. 2/Z1
(34 3100)
kat.č. 513859
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky;
Vydání: Srpen 2021
Oprava 1; Vydání: Prosinec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN 17485 (01 0665)
kat.č. 513131
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku – Rámec pro zvýšení
hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu;

EN 17485:2021;
Platí od 2022-01-01

ČSN EN 15643 (73 0901)
kat.č. 513305
Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb;
EN 15643:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15643-1 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec;
Vydání: Duben 2011
ČSN EN 15643-2 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování
environmentálních vlastností; Vydání: Září 2011
ČSN EN 15643-3 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování
sociálních vlastností; Vydání: Srpen 2012
ČSN EN 15643-4 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posuzování
ekonomických vlastností; Vydání: Srpen 2012
ČSN EN 15643-5 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb – Část 5:
Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby; Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 12390-13 (73 1302)
kat.č. 513217
Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku;
EN 12390-13:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12390-13 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 13: Stanovenísečnového modulu pružnosti v tlaku;
Vyhlášena: Únor 2014

ČSN EN 12504-4 (73 1303)
kat.č. 513118
Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu;
EN 12504-4:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12504-4 (73 1303) Zkoušení betonu – Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu;
Vydání: Březen 2005

ČSN EN ISO 22515 (75 7634)
kat.č. 513180
Kvalita vod – Železo 55 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
EN ISO 22515:2021; ISO 22515:2021; Platí od 2022-01-01

ČSN EN ISO 13162 (75 7636)
kat.č. 513181
Kvalita vod – Uhlík 14 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
EN ISO 13162:2021;
ISO 13162:2021; Platí od 2022-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13162 (75 7636) Kvalita vod – Stanovení aktivity uhlíku 14 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
Vyhlášena: Únor 2016

Související články