Novinky v technické normalizaci: srpen 2020

V rámci informačního systému IS VAKINFO přinášíme srpnovou várku novinek z oblasti technické normalizace pro vodní hospodářství. Nové normy jsou zejména pro plastové potrubní systémy kanalizačních přípojek a stokových sítí, kvalitu vod a v neposlední řadě novou normu pro posuzování rizik.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352)
kat.č. 510588
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
(idt IEC 31010:2019); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vyhlášena: Březen 2020 S účinností od 2022-07-18 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vydání: Leden 2011

ČSN P CEN/TS 1401-2 (64 3172)
kat.č. 510819
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 1401-2 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Duben 2013

ČSN P CEN/TS 13476-4 (64 6444)
kat.č. 510843
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 4: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 13476-4 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 4: Návod pro posuzování shody; Vydání: Prosinec 2013

ČSN EN 13383-2 (72 1507)
kat.č. 510792
Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13383-2 (72 1507) Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody;
Vyhlášena: Prosinec 2019

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 31010 (01 0352)
kat.č. 510593
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
Vydání: Leden 2011 Změna Z2; Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Březen 2020

NORMY SCHVÁLENÉ

ČSN EN ISO 22109 (13 3007)
kat.č. 510214
Průmyslové armatury – Převodovka pro ventily;
EN ISO 22109:2020; ISO 22109:2020; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13164-1 (75 7618)
kat.č. 510134
Kvalita vod – Radon-222 – Část 1: Obecné zásady;
EN ISO 13164-1:2020; ISO 13164-1 Corrected version:2013; Platí od 2020-09-01 Věstník č. 8/2020 17

ČSN EN ISO 13164-2 (75 7618)
kat.č. 510133
Kvalita vod – Radon-222 – Část 2: Metoda spektrometrie záření gama;
EN ISO 13164-2:2020; ISO 13164-2:2013; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13164-3 (75 7618)
kat.č. 510132
Kvalita vod – Radon-222 – Část 3: Emanometrická metoda;
EN ISO 13164-3:2020; ISO 13164-3:2013; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13164-4 (75 7618)
kat.č. 510131
Kvalita vod – Radon-222 – Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda;
EN ISO 13164-4:2020; ISO 13164-4:2015; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13165-1 (75 7619)
kat.č. 510130
Kvalita vod – Radium-226 – Část 1: Kapalinová scintilační metoda;
EN ISO 13165-1:2020; ISO 13165-1:2013; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13165-2 (75 7619)
kat.č. 510129
Kvalita vod – Radium-226 – Část 2: Emanometrická metoda;
EN ISO 13165-2:2020; ISO 13165-2:2014; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 13165-3 (75 7619)
kat.č. 510128
Kvalita vod – Radium-226 – Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama;
EN ISO 13165-3:2020; ISO 13165-3:2016; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO 22908 (75 7621)
kat.č. 510126
Kvalita vod – Radium 226 a radium 228 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
EN ISO 22908:2020; ISO 22908:2020; Platí od 2020-09-01

Související články