Přípravné školení na autorizační zkoušku u ČKAIT

Pro ty, kteří chtějí na podzim absolvovat autorizační zkoušku ČKAIT, ale i další zájemce, nabízím ještě v červnu poslední předprázdninové intenzivní školení a odbornou vodohospodářskou přípravu na vlastní autorizační zkoušku ČKAIT. Školení je třídenní a zahrnuje:

  • seznámení s průběhem zkoušky, předkládané dokumentace, rozdílová zkouška
  • o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak)
  • základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie v rozsahu požadovaném pro zkoušku
  • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba)
  • vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, cena vody)
  • vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace)
  • vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní)
  • vodní stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační
  • provoz vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD, …)

V závěrečném bloku si zkusíme a procvičíme zkoušku nanečisto na vzorových příkladech zkušebních otázek. Dále je možno individuálně konzultovat a posoudit dokumentace k autorizační zkoušce.

Velmi vysoká úspěšnost absolventů školení při vlastní autorizační zkoušce!

Školení probíhá pro dopravní dosažitelnost v motelu Velký Osek v blízkosti dálnice D11. Možnost ubytování se snídaní, obědy a občerstvení po dobu školení zajištěny v ceně. Večeře individuálně.

Termín: 3 dny, středa 16. až pátek 18. června 2021

Místo: Motel U Jezera, Velký Osek, (sjezd km 42 dálnice D11), 7 km od Poděbrad

Cena: 18.000, – Kč/os. bez ubytování, 19.500, – Kč/os. vč. ubytování (ceny bez DPH), platba předem, po přihlášení bude vystavena faktura splatná den před zahájením školení

Přihlášky: na webu www.hydrotechnika.cz nebo e-mailem na petr.pif@seznam.cz nebo telefonicky na 602 103 553

Související články