Publikace SOVAK ČR: Čerpadla

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.

Publikace Čerpadla od Ing. Josefa Bednáře, CSc., pojednává o hydrodynamických čerpadlech, která jsou  dominantním řešením ve vodárenství a kanalizaci. Autor je odborníkem na hydraulické stroje (čerpadla, turbíny) a čerpá ze své bohaté vědecké praxe, kdy působil jako výzkumně vývojový pracovník v Sigmě Lutín, ve Výzkumném ústavu čerpacích zařízení v Olomouci, či jako vědecký pracovník v ČKD Blansko.

Proces nakládání s vodami tj. získávání, transport, technologie úpravy, čištění i vypouštění je spojen s aplikací velkého počtu čerpadel různého hydraulického a konstrukčního řešení. Celosvětově čerpací procesy spotřebují až 25 % vyrobené elektrické energie, a proto ekonomický provoz a úspory spotřeby energie čerpacích stanic by měl být prioritou řízení provozu technologického zařízení vodárenských společností.

Publikace podává celkový přehled o čerpadlech ve vazbě na obecné problémy proudění, kvalitu a znečištění čerpaného média a na využití charakteristických závislostí. Upozorňuje na projekční a provozní souvislosti a možnosti uplatnění variant konstrukčního řešení a zlepšení provozních vlastností čerpadel. Zde předkládaná problematika vychází z praktických potřeb vodárenského a kanalizačního provozu. Pozornost je věnována sací schopnosti čerpadel, problematice kavitace, optimalizace provozu čerpadel a čerpání znečištěných odpadních vod. Konstrukční zpracování jednotlivých variant čerpání vychází ze společných zásad typových řešení v současné době nejčastěji používaných včetně čerpadel do vrtů a čerpadel kalových. Jsou popsána konstrukční uspořádání čerpadel pro základní provozní uplatnění.

Přehled všech publikací  naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku

Komerční sdělení.

Související články