Proti suchu: Povodí nadlepšují průtoky v řekách a potocích, Ministerstvo zemědělství poskytuje dlouhodobou podporu

O aktuálním stavu sucha v České republice a boji proti němu, investicích státních podniků Povodí a podpoře Ministerstva zemědělství (MZe) do vodního hospodářství jednal ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) s řediteli všech pěti státních podniků Povodí. Sešel se tak se zástupci Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry.

„I přes nedávné ochlazení a deště panuje v České republice sucho, průtoky v řekách jsou nízké, podzemní vrty jsou pod normálem. Dobrou zprávou však je, že vody pro zásobování obyvatel i pro chod průmyslu je zatím dostatek, a to díky vodárenským nádržím, které akumulují dostatek vody. 
Díky tomu můžeme v sušších obdobích výrazně zlepšit průtok v řekách, který je důležitý nejen pro vodní živočichy, ale také pro fungování čistíren odpadních vod. V nádržích máme dostatečnou zásobu vody i pro překonání několikaměsíčního sucha. Chci proto poděkovat pracovníkům všech podniků Povodí za dlouhodobě dobrou práci při řízení těchto významných zdrojů vody.
Podle Koncepce na boj se suchem má ministerstvo ročně vynakládat do těchto programů přes 4 miliardy korun, pro letošek máme zatím ze státního rozpočtu zajištěny necelé dvě. Vedu proto jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou o možném posílení zdrojů a věřím, že se do konce srpna dohodneme. Navýšení rozpočtu je nutné, aby nebyla ohrožena příprava nebo výstavba protipovodňových opatření i propojování vodárenských soustav, které mají zásadní strategický význam.“

Marek Výborný, ministr zemědělství

Na setkání jednal ministr s řediteli podniků Povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry o suchu a boji proti němu. Například se bavili o nadlepšování (posilování) průtoků v řekách a potocích.  Za první pololetí letošního roku bylo z víceúčelových nádrží postupně vypuštěno 154 milionů kubíků vody zadržených v době vodního dostatku.

Ne ve všech regionech jsou ale zdroje povrchových vod dostatečně kapacitní, proto MZe připravuje stavbu vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku,  víceúčelové nádrže Nové Heřminovy na Opavsku a soustavy vodních nádrží na Rakovnicku: Senomaty, Šanov a Kryry. Od roku 2020 také poskytuje dotace na propojování velkých vodárenských soustav. Těmi je pak možné dostat pitnou vodu do míst, kde jí je momentálně nedostatek. Už jsme takto podpořili 63 významných projektů za více než miliardu korun.

Investuje se také do protipovodňových staveb, které rovněž chrání zdraví lidí i majetky před následky klimatických změn. Za dobu existence samostatného programu poskytlo MZe jako dotace 21 miliard korun, díky čemuž se zásadně zlepšila ochrana více než 1,3 milionu obyvatel. Nyní se buduje například nový bezpečnostní přeliv na Orlíku a protipovodňová ochrana Bohumína.

MZe má také programy na zadržování vody v krajině, budování malých rybníků, tůní, nebo zalesňování vykácených ploch.

Související články