První komunální úpravna vody s nanofiltrací v České republice

Dne 25. září 2019 byla slavnostně otevřena modernizovaná úpravna vody Domašov. Tato komunální úpravna vody, která jako zdroj používala povrchovou vodu z řeky Bystřice, dlouhodobě trpěla změnami parametrů surové vody. Klasická linka úpravy – tj. zvyšování tvrdosti, koagulace, filtrování a hygienizace – několikrát do roka nedosahovala dostatečné účinnosti, a proto musel provozovatel úpravny, společnost Moravská vodárenská, zajistit v těchto případech nouzové zásobování vodou.

Hlavními důvody kolísání kvality vody na vstupu jsou vody vypouštěné z čistíren odpadních vod proti proudu řeky a povrchové splachy, které se v poslední době dále zhoršují kvůli odlesňování a rozmachu pastevectví.

Firma VWS Memsep, projektová a realizační společnost ze skupiny Veolia, za rekordně krátkou dobu 1,5 roku navrhla, otestovala, zkonstruovala a dodala komplexní řešení sekundární úpravy pitné vody pomocí membrán. Modernizaci zaštiťovala v plném rozsahu Moravská vodárenská. Unikátní automatizovaný stupeň čištění pomocí nanofiltrace, vložený do standardní technologie úpravy, zaručuje 100% eliminaci mikrobů a navíc i zbytkových rozpustných látek ovlivňujících ukazatel CHSK (obvykle huminového původu).

Testování v rámci pilotního provozu dále prokázalo velký potenciál a účinnost eliminace nových znečišťujících látek, jako jsou pesticidy, při zachování žádoucího obsahu vápníku a hořčíku ve vodě. Účinnost eliminace pesticidů bude v příštích měsících dále testována s cílem prověřit možnost rozšíření nanofiltrace (jako finálního stupně po filtraci granulovaným aktivním uhlím) i pro další vodní zdroje.

Text: Ondřej Beneš, VEOLIA Česká Republika
Foto: Nina Havlová

Související články