Česko-izraelský seminář o vodě

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 19. září 2019 konál česko-izraelský vodní seminář, jehož tématem byla adaptace měst na sucho, udržitelné hospodaření s vodou v urbanizovaných oblastech a znovuvyužití odpadních vod.

Na semináři vystoupil také předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a Daniel Martin Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice.

Izrael je světový leader při zavádění řešení na hospodárné zacházení s vodou a implementaci opatření pro úspory při využívání vody. Na semináři zazněla řada zajímavých příspěvků a zejména čísel. Jen ve stručnosti lze úvest: 84% znovuvyužité vyčištěné odpadní vody v zemědělství, snížení ztrát vody v síti na cca 10% zavedením jednotného managementu vodního hospodářství a v neposlední řadě také průměrná cena vody pro odběratele, která se pohybuje okolo 2$/m3. Dále se na semináři prezentovala chytrá řešení v oblasti nakládání s vodou. Zelené střechy, využití šedé vody v developerských projektech a využívání dešťové vody.

Seminář byl zaměřen především na odbornou veřejnost a na české a izraelské firmy působící v oblasti vodního hospodářství s cílem je podpořit a prezentovat možnosti česko-izraelské spolupráce v oblasti vody.

Akci pořádalo Ministerstvo životního prostředí za podpory svých rezortních organizací a ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, Ministerstvem ochrany životního prostředí Státu Izrael, Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Českou zemědělskou univerzitou, v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.

Související články