Mobilní úpravny vody HUTIRA-VISION

Společnost ČEVAK využila při rekonstrukci stávající technologie pro úpravu pitné vody pronájem mobilní kontejnerové úpravny od společnosti HUTIRA – VISION.

Díky tomuto řešení bylo možné zajistit náhradní technologii, tak, aby nedošlo k přerušení dodávek pitné vody pro obec Nová Ves nad Lužnicí. HUTIRA-VISION ve velmi krátké době přizpůsobila technologii pro úpravu vody ze zdroje, dopravila kontejner na místo a během jedno dne zprovoznila. Po celou dobu tříměsíční odstávky byl provoz kontejnerové úpravny bezproblémový a nevyžadoval žádný servisní zásah.

Společnost HUTIRA -VISION nabízí možnost dodávek i zapůjčení mobilních úpraven v kontejnerech – zde se jedná především o vyšší výkony od 2-6m3/hod. Obec si v případě havarijních stavů může úpravnu vody pronajmout, přičemž je zajištěn kompletní servis spojený s dodávkou technologie – od rozborů vody, přes dodávky technologie, montáže a demontáže, zaškolení obsluhy a komunikace s dotčenými orgány. 

Při odstávkách nebo během krizových situací jako jsou živelné katastrofy, kontaminace vodovodní sítě apod. lze také využít unikátní mobilní jednotku o výkonu 1,5 m3 umístěnou na podvozku přívěsného vozíku, kterou lze připojit za běžný typ osobního vozidla – snadno přemístit a okamžitě zprovoznit.  Díky maximální mobilitě a rychlému uvedení do provozu jsou tyto úpravny využitelné pro armádní sbory, pro potřeby integrovaného záchranného systému – pro případy živelných pohrom, humanitární mise, jako náhradní zdroj pro úpravu pitné vody v případech akutního sucha. Celé zařízení je možno doplnit speciálním flexibilním zásobníkem, který umožní rovnoměrné dodávky vody během celého dne.

Technologie společnosti HUTIRA – VISION mohou sloužit také jako vhodné doplnění stávajících vodárenských celků.  Aktuální je např. řešení dlouhodobých problémů s vysokým obsahem dusičnanů v pitné vodě pro svazek obcí Dolní Kounice – Mělčany. Hodnoty dusičnanů přesahovaly ČSN pro pitnou vodu. Díky plně automatizované technologii se vzdáleným dohledem zahrnující předúpravu a jednotku reverzní osmózy, se snížilo množství dusičnanů ve vodě pod maximální limit daný vyhláškou ČSN. Celá technologie je umístěna v zatepleném kontejneru, což výrazně snížilo náklady na stavební práce v areálu úpravny. Dodávka samozřejmě obsahovala nově vypracovaný provozní řád úpravny a analýzu rizik. Touto instalací se snížila i tvrdost vody, což po velmi krátké době zaregistrovali místní občané.

Související články