První výroba biometanu v České republice zahájena

Společnost Energy financial group (EFG) uvedla 24. října 2019 v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu jako první v ČR technologii úpravy bioplynu na biometan. A také jej jako první odpadová bioplynová stanice vtláčí přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet. Celková investice projektu výrobny biometanu v Rapotíně byla 45 mil. Kč. ECR Rapotín má roční kapacitu zpracování 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého se v bioplynové stanici vyrábí bioplyn.

ECR Rapotín je projektem investiční skupiny Energy financial group (EFG). ECR bylo vybudováno v areálu bývalých skláren v obci Rapotín v Olomouckém kraji a zajišťuje jak svoz, příjem a třídění odpadů, tak i provoz bioplynové stanice. Centrum má maximální roční kapacitu zpracování až 30 000 tun bioodpadu a jeho produkty, bioplyn a organicko-minerální hnojiva, jsou dále beze zbytku využívány. Část bioplynu je upravena na biometan a vtláčena do distribuční plynárenské soustavy. Část se prostřednictvím kogenerační jednotky přemění na elektrickou a tepelnou energii. Vyrobené energie využívá pro svůj provoz ECR Rapotín a obec Rapotín pro ohřev vody a vytápění, elektrická energie se dodává do distribuční soustavy.

„V bioplynové stanici v Rapotíně jsme zapojili technologii membránové separace, která zaručuje nejvyšší efektivitu výroby biometanu s nízkými provozními náklady. Lepší technologie na trhu neexistuje.
Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie, který ČR potřebuje jak pro zlepšení životního prostředí, tak pro splnění cílů využití OZE v dopravě. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem, vtláčet přímo do plynárenské distribuční soustavy,“Martin Vrtiška, obchodní ředitel EFG a vedoucí manažer projektu instalace upgradingu v ECR Rapotín

Biometan je často prezentován jako jedna z forem paliva budoucnosti. Má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li produkován z biologicky rozložitelného odpadu. Po vtlačení do distribuční soustavy může být spotřebován na kterémkoliv místě, ať už se jedná o využití v energetickém zařízení nebo v dopravě.

„Díky našemu společnému úsilí se bude poprvé v České republice vtláčet biometan právě do distribuční sítě GasNetu. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme tento průkopnický projekt uvítali a maximálně podpořili. Věříme v budoucnost plynu, ať už ve formě zemního plynu či biometanu. Podobné projekty pomohou ukázat, že se jedná o vysoce ekologické palivo, které bude důležitou součástí moderní energetiky budoucnosti,“Jan Valenta, Chief Asset Officer, GasNet

Technické specifikace membránové separace

  • Třístupňová membránová separace bioplynu je založena na propustnosti molekul jednotlivýcsložek plynů polymerovým vláknem. Tím dochází k oddělení metanu (CH4) od ostatních složek.
  • Výrobcem technologie je společnost PRODEVAL, dodavatelem na český trh je společnost Biomethane CE
  • Kapacita jednotky je 260–300 Nm3 bioplynu za hodinu
  • Výroba biometanu: 1,3 mil. Nm3 biometanu (13 GWh) /rok
  • Snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent): 57 375 t /rok

Související články