Společnost Veolia upravila metodu pro odhalování koronavirem aby dokázala odhalit i variantu Omicron

Společnost Veolia upravila metodu pro odhalování nákazy koronavirem v odpadních vodách a nyní umí identifikovat i variantu Omicron. Stejně jako u předchozích mutací má tato metoda potenciál fungovat jako systém včasného varování vývoje epidemie. Od 13. prosince 2021 se do testování zapojily i Pražské vodovody a kanalizace a hned první odebrané vzorky potvrdily přítomnost Omicronu v Praze.

Výskyt Omicron potvrzen v odpadních vodách již na konci roku 2021

Poté, co byla 24. listopadu 2021 nahlášena existence varianty Omicron, byl nástroj skupiny Veolia Vigie Covid-19, který je ve Francii používán již od září 2020, v rekordním čase upraven a doplněn i o identifikaci této varianty viru. Mezi první lokality, na které se vzorkování a analýzy zaměřily, patřila velká francouzská města a od 13. prosince 2021 se do programu podařilo zahrnout i vzorky odebrané na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze, kde nyní probíhá vzorkování s týdenní frekvencí.

Tato metoda může představovat významnou pomoc v boji s epidemií a doplnit stávající data ze zdravotnictví, kam patří běžně používané charakteristiky záchytu viru antigenními a PCR testy. Oproti těmto charakteristikám ale analýza poskytuje data ve značném předstihu, často i více než týdne, a hlavně umožňuje identifikaci na úrovni lokální (např. výrobního závodu, areálu, školy).

Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel skupiny Veolia v České republice

Pomocí techniky PCR je možné identifikovat přítomnost všech známých mutací, pocházejících z existujících variant a vyhodnotit i jejich koncentraci. Ovšem hlubší analýzy bude možné provést až po vyhodnocení časové řady vzorků.

Zásadní z pohledu využitelnosti metody je to, že modifikace nástroje Vigie Covid-19 pro novou variantu je otázkou pouhých dvou týdnů. Vlastní PCR screening vyžaduje pouze několik hodin. PCR sekvenace je opět otázkou maximálně jednoho dne a po „najetí“ metody je možné zkrátit také na několik hodin.

Pražské vodovody a kanalizace monitorují odpadní vody ve vybraných lokalitách již od července 2020, díky společně vyvinuté metodě s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Od 1. září 2021 se také rozjel pilotní projekt monitoringu odpadních vod na možný výskyt viru SARS-CoV-2 u pražských základních škol.

Související články