Novinky v technické normalizaci – leden 2022

Vydané ČSN

ČSN ISO 50003 (01 1515)
kat.č. 513843
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící
audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit
a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN ISO 7083 (01 3138)
kat.č. 513882
Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci
produktu – Tvary a rozměry; (idt ISO 7083:2021); Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 7083 (01 3138) Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci
produktu – Tvary a rozměry; Vyhlášena: Prosinec 2021

ČSN ISO 11845 (03 8100)
kat.č. 514034
Koroze kovů a slitin – Obecné zásady pro korozní zkoušky; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 11845 (03 8100) Koroze kovů a slitin – Všeobecné zásady pro korozní zkoušky; Vydání: Září 1997

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035)
kat.č. 514025
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1- 3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem;
Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem;
Vydání: Červen 2013

ČSN 75 7626
kat.č. 513834
Kvalita vod – Stanovení polonia 210; Vydání: Leden 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 7626 Jakost vod – Stanovení polonia 210; Vydání: Květen 2007

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 18314-4 (01 1730)
kat.č. 513261
Analytická kolorimetrie – Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně
druhu světla; EN ISO 18314-4:2021; ISO 18314-4:2020; Platí od 2022-02-01

ČSN EN ISO 23856 (64 6436)
kat.č. 513292
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační
přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi
nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
; EN ISO 23856:2021;
ISO 23856:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1796 (64 6436) Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody – Reaktoplasty
vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic
(UP); Vydání: Září 2013
ČSN EN 14364 (64 6438) Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové
sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených
polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje;
Vydání: Září 2013

ČSN EN 14031 (83 3617)
kat.č. 513313
Expozice pracoviště – Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů+);
EN 14031:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14031 (83 3617) Ovzduší na pracovišti – Určování vzdušných endotoxinů; Vydání: Říjen 2003

ČSN EN ISO 15192 (83 8022)
kat.č. 513310
Půdy a odpady – Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým
rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí;
EN ISO 15192:2021; ISO 15192:2021; Platí od 2022-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15192 (83 8022) Charakterizace odpadů a půd – Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech
alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí;
Vydání: Červenec 2007

Související články