Tématem klima konference OSN v Egyptě bude financování adaptačních opatření v rozvojových zemích

Od 6. do 18. listopadu se pod egyptským předsednictvím sejde v Šarm aš-Šajchu 27. Konference OSN o změně klimatu (COP27), kde bude Česká republika reprezentovat celou Evropskou unii. Na začátku října proto Demokratická republika Kongo uspořádala předcházející ministerské zasedání (pre-COP) v Kinshase. Hlavním tématem bylo jednání o financování Zeleného klimatického fondu, ze kterého mohou čerpat rozvojové státy, na které změny klimatu především dopadají.

České předsednictví Evropské unie zastupoval na jednání Jan Dusík, náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu.

„Diskuse ministrů v Kinshase byla důležitá pro nalezení společných rysů a lepší pochopení našich rozdílů a způsobů, jak je můžeme překlenout. Tyto konzultace pomohou při dolaďování mandátu EU a pro řízení složitých jednání v Šarm aš-Šajchu příští měsíc. Jsem povzbuzen tím, že všichni ministři projevují odhodlání jednat a zajistit, aby konference COP27, s podtitulem africká, byla úspěšná.“

Jan Dusík, náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu

Více než 50 ministrů a dalších zástupců se v Kinshase shodlo, že nadcházející konference COP27 bude zaměřena na důsledné plnění stávajících závazků a programů dohodnutých na předcházející konferenci v Glasgow. Řečníci apelovali na vyspělé státy, aby převzaly finanční odpovědnost za svou roli v klimatické krizi. Klíčovým pro úspěch COP27 tedy bude pokrok v oblasti zajištění financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích.

Podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu mají smluvní strany od roku 2020 rozvojovým státům poskytnout 100 miliard dolarů ročně. V roce 2021 Fond dohromady získal přibližně 85 miliard, pro rok 2023 je tak potřeba zajistit plnou částku. Dalším úkolem nadcházející konference je zdvojnásobení finančních prostředků na přizpůsobení se změně klimatu do roku 2025 a také rozvoj nového Globálního cíle pro adaptace (GGA). Ten by měl posílit globální adaptační opatření, tak, aby lidé na celém světě mohli žít v prostředí, které bude odolné vůči negativním dopadům změny klimatu.

Jako nejtěžší zástupci zemí zmiňovali klimatické „ztráty a škody“ tedy kompenzaci za ničivé dopady změny klimatu. Rozvojové země navrhují zřízení nového fondu na řešení nejnaléhavějších škod, zatímco rozvinuté země chtějí, aby COP27 uvedla v život tzv. Santiagskou platformu pro technickou asistenci a posílila stávající instituce a iniciativy, které mají pomoci odolávat dopadům extrémního počasí, jako jsou hurikány, povodně, sucha nebo požáry.

Česká republika, která v současné době předsedá EU, připravuje závěry Rady EU pro COP27, které budou rámcem mandátu pro vyjednavače EU v Šarm aš-Šajchu. Závěry budou přijaty na zasedání Rady ministrů životního prostředí 24. října v Lucemburku.

Související články