Učební texty pro přípravu ke zkouškám u TIČR

V souvislosti s účinností zákona 250/2021 Sb. došlo také k významným změnám v oblasti prověřování odborné způsobilosti k výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních. Kromě jiného se také změnil způsob skládání zkoušky odborné způsobilosti a také testové otázky. APTI z.s. v rámci odborné přípravy na tyto zkoušky vydává soubor přípravných materiálů, které obsahují správné odpovědi, včetně zdůvodnění.

Níže uvedené učební materiály jsou k dispozici ke koupi samostatně, nebo v rámci přípravných kurzů programu AKADEMIE APTI.

Revizní technik tlakových nádob stabilních

Soubor otázek pro obecný test TZ OB
Soubor celkem 40 otázek obecného testu
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (pro členy APTI sleva 300)

Soubor otázek pro test TZ R NI
Pro revizní techniky provádějící revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních I. třídy
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (pro členy APTI sleva 300)

Soubor otázek pro test TZ R NII
Pro revizní techniky provádějící revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních I. třídy
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (pro členy APTI sleva 300)

Revizní technik/montážní pracovník plynových zařízení

Soubor otázek pro obecný test PZOB
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ F1 – Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ F2 – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ F5 – NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ F6 – Rozvody technických plynů
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ G1 – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Soubor otázek pro test PZ G2 – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
Soubor celkem otázek obecného testu pro revizní techniky a montážní pracovníky
elektronická publikace ve formátu PDF
Cena: 400 Kč (zvýhodněná cena pro členy APTI 300 Kč)

Související články