Česká republika se připojila k programu IEA technologické spolupráce v oblasti tepelných čerpadel (HPT TCP)

Od 10. října 2022 je Česká republika novým členem programu Technology Collaboration Program on Heat Pumping Technologies (HPT TCP) pod záštitou Mezinárodní energetické agentury IEA. V programu HPT TCP se angažuje 18 členských zemí – dvě z Ameriky, tři z Asie a 13 z Evropy. Česká republika je první zemí z východní Evropy, která se připojila k HPT TCP.

Česká republika coby země uprostřed Evropy s 10,7 miliony obyvatel využívá jako hlavní zdroj energie uhlí, a to jak pro výrobu elektřiny (42 %), tak pro výrobu tepla (58 %). Plyn v energetickém systému slouží k vytápění i výrobě elektřiny a jeho téměř veškerá spotřeba byla donedávna zajištěna dovozem z Ruska. Kromě toho 40 % elektřiny vyrábí jaderná energie s plány na rozšíření a 13 % elektřiny se vyrábí z obnovitelných zdrojů. 

Země má ambice dekarbonizovat energetický systém a zároveň zlepšit energetickou bezpečnost zlepšením energetické účinnosti, zavedením zdanění energie a zlepšením energetické bezpečnosti prostřednictvím dovozu LNG, výroby bioplynu a instalací tepelných čerpadel. 

Velká část budov v České republice je vytápěna dálkovým vytápěním, kde je hlavním palivem uhlí. Vláda připravuje dlouhodobé plány na dekarbonizaci systémů dálkového vytápění , například podporou velkých tepelných čerpadel. 

Trh s tepelnými čerpadly se za poslední rok rozrostl a během roku 2021 bylo instalováno více jak 22 000 tepelných čerpadel. 

Cílem České republiky pro členství v HPT TCP je učit se, umět se vzdělávat a přispívat ke spolupráci. Jejich primárním zájmem je začít projekt spolupráce týkající se tepelných čerpadel v systémech dálkového vytápění a chlazení – příloha 57 Flexibilita při implementaci tepelných čerpadel ve vícevektorových energetických systémech a tepelných sítích . 

Vláda ČR určila SEVEn, Centrum energetické účinnosti, z.ú. být smluvní stranou v HPT TCP, za vládu ČR a za ni Zástupcem výkonných výborů (delegátem) a náhradníkem (náhradníkem) budou Tomáš Caha, Senior Technical Expert Exergie.CZ a Tomáš Voříšek, technický ředitel SEVEn. Oba se poprvé jako oficiální delegáti zúčastnili zasedání výkonného výboru HPT TCP, které se konalo ve dnech 9. až 10. listopadu v Londýně ve Velké Británii. 

Kontakt na české delegáty: Tomáš Caha: tc@exergie.cz Tomáš Voříšek: tomas.vorisek@svn.cz 

Zdroj: https://heatpumpingtechnologies.org

Související články