Úhyn ryb v Bečvě způsobil kyanid, lze ho pouze naředit zvýšením odtoků z přehrad

Podle laboratorních analýz několika nezávislých laboratoří způsobil masivní úhyn ryb v Bečvě kyanid. Jediným účinným opatřením je snížení koncentrace kyanidu zvýšením průtoků v tocích upouštěním z vodních nádrží. Policie nadále šetří možného znečišťovatele vodního toku. Při vyšetřování spolupracuje s Povodím Moravy.

Situaci jsme začali řešit ihned po ohlášení. K tomu jsme využili zásoby vody z vodní nádrže Bystřička a zvýšili jsme odtok až na patnáctinásobek. Manipulace jsme prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránilo se dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se nám podařilo takto snížit.

Ukázalo se, že snížení koncentrace představuje jediné účinné řešení havárie. Z tohoto důvodu jsme vyčíslili postupové doby – rychlosti proudění v síti vodních toků pod jednotlivými nádržemi pro stanovení počátku zvýšených odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Vzhledem k tomu, že přímo na řece Moravě není žádná větší vodní nádrž, snižujeme koncentraci kyanidu díky zásobám vody ze Slušovic a Fryštáku, které leží na přítocích do Moravy

Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p.

Kontaminační mrak se objevil v řece v neděli 20. září a postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou,  Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou až do Přerova. Zde se v nadjezí zastavil. Část se ještě dostala do soutoku s Moravou, kde se jí ale podařilo naředit vodou z vodních nádrží Slušovice a Fryšták a její koncentrace už nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru. Následky jsou rozsáhlé, rybáři do kafilérie dosud odvezli 32 tun otrávených ryb.

Bezprostředně poté, co laboratoře Povodí Moravy, s.p., potvrdily přítomnost kyanidu v odebraných vzorcích vody, byl operativně svolán krizový technický štáb podniku, který projednal možná opatření. Povodí Moravy, s. p. proto již ve středu odpoledne začalo zvyšovat odtok z VD Slušovice z 0,04 m3/s na 3,8 m3/s. Od čtvrtečního rána je pak navýšený odtok z VD Fryšták z 0,05 m3/s na 1,5 m3/s. Z důvodu optimalizace manipulací vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s. p. odebírají vzorky z Moravy a na základě rozborů průběžně vyhodnocují situaci.

Povodí Moravy, s. p. a ČIŽP spolupracuje s Policií ČR při vyšetřování původce znečištění. Probíhají pochůzky podél míst možného úniku a probíhá identifikace výustních objektů, kterými mohla látka do řeky uniknout. Policie již nalezla vyústění kanálu, kterým se kyanid dostal do vodního toku.

V souvislosti s očekávaným dešťovými srážkami lze předpokládat, že těla doposud neodstraněných uhynulých ryb v toku budou vystupovat k hladině a budou unášena dále říčním proudem. Zdroj kontaminace považujeme za jednorázový a uvedený jev je pouze důsledek původní otravy, nikoliv pokračování kontaminace. Do odvolání nedoporučujeme používat vodu z řeky Bečvy k pitným účelům, koupání a k závlahám.

Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc

Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují také prudce jedovatý kyanovodík. Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut.

Související články