VAK Jesenicka krotí inflaci, aby se v plné výši nepropsala do ceny vody

Dlouhodobě usilujeme o férové vztahy s našimi odběrateli. Transparentnost v kalkulování cen vodného a stočného je právě tím momentem, kdy to zákazník ocení nejvíc. A dvojnásob důležité je to v časech, kdy rodinné a firemní rozpočty čelí nárůstu cen prakticky všeho.

Když vedení Vak Jesenicka na sklonku loňského roku vypočítávalo cenu vodného a stočného pro rok 2024, muselo se popasovat s celou řadou zdražujících vstupů majících vliv na konečnou cenu. „Cenu vody ovlivňuje zejména nárůst provozních nákladů, dále větší potřeba obnovy, oprav a údržby stávající vodohospodářské infrastruktury a také zvýšení sazby DPH. Největší inflační nárůst je u ceny poplatků za odběr povrchové vody ze Šumného a Borového potoka (+30 %), nárůst nákladů na likvidaci čistírenských kalů (+15 %) a také nárůst nákladů na pořízení a servis vodoměrů (+40 %).“, vyjmenovala hlavní faktory ředitelka Vak Jesenicka Lenka Podhorná.

I přes nepříznivé okolnosti se jesenickým vodohospodářům povedlo udržet nárůst ceny vodného a stočného na velmi přijatelné výši +6,51 %, tedy na částce 113,69 Kč (vč. DPH) za kubík. To je výrazně níž oproti odhadům vodárenského sdružení SOVAK ČR, které pro Česko predikovalo zdražování mezi 11 % až 25 %.

Cenová mapa vodného a stočného; Zdroj: Skrblik.cz

Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje cca 150 m3 vody, znamená zdražení vody o 6,51 % zvýšení ročních nákladů o přibližně 1 040 korun. Pro jednočlennou domácnost, typicky seniora, vychází nárůst ročních nákladů na 280 korun.

„Věříme, že naši odběratelé ocení, že při plánování cenových kalkulací vodného a stočného vždy uvážlivě bilancujeme jak provozní a investiční potřeby společnosti, tak únosnost ceny pro naše odběratele. Naše ceny vodného a stočného se dlouhodobě nachází pod celorepublikovým průměrem. V porovnání s partnerskými i sousedními vodárenskými společnostmi patří naše ceny vodného a stočného i po navýšení stále mezi jedny z nejnižších.“, uzavřela Lenka Podhorná.

Robert Černý, technický ředitel

Související články