VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva z čistírenských kalů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala svůj první patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva s názvem KSP organické hnojivo. Jeho výroba pomůže řešit řadu ekologických problémů, k nimž patří například nedostatek kvalitní půdy v České republice nebo nedostatečné zadržování vody v půdě. Zároveň řeší, jak dále vyžívat čistírenské kaly, které vznikají jako odpad mechanického a biologického čištění na čistírnách odpadních vod a dle připravované legislativy je bude možné aplikovat na pole jen v omezené míře.

Doposud byl totiž kal, vznikající po vyčištění odpadních vod na čistírnách odpadem, ve kterém mohly být přítomné rizikové látky, prvky a mikroorganismy. Díky v České republice zcela ojedinělému projektu VAS se podařilo tyto kaly vysušit, hygienizovat a vyrobit z nich smícháním s dalšími hnojivými přísadami speciální granule, kterými lze hnojit zemědělskou půdu. Je tak zajištěno nejen využití kalů bezdopadovým způsobem, ale hnojivo zároveň umí zadržovat vodu a živiny v půdě. Zemědělci tak mají novou možnost získat registrované hnojivo, které splňuje všechny podmínky stanovené zákonem o hnojivech. Hnojivo vyrobené z čistírenských kalů je na organické bázi, může tedy nahradit používání dosavadních anorganických hnojiv. Organické složení pomáhá revitalizovat půdu a jak potvrdily i výzkumná měření, nedochází ke znečišťování podzemních vod dusíkem nebo fosforem.

Hnojivo je registrováno rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako KSP organické hnojivo.

„Nejtěžší na naší práci bylo začlenit tento nový produkt do současné legislativy. Ta totiž považuje čistírenský kal za odpad a nikoliv za možnou surovinu pro další výrobu, V současné době produkujeme omezené množství  hnojiva ročně z kalů ze všech čistíren odpadních vod na Žďársku, což je využito především na pěstební pokusy. Do budoucna ale vidíme velkou příležitost ve využití tohoto postupu dalšímu provozovateli vodovodů a kanalizací v České republice i v zahraničí. Zájem o odběr hnojiva máme také ze strany zemědělců, kteří vítají jeho přínosy,“

Ing. Karel Fuchs, ředitel žďárské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Patentování organického hnojiva KSP je výsledkem téměř pětileté práce na výzkumném a inovativním projektu VAS. Náklady na projekt dosáhly přibližně 2,5 milionu korun.

Kromě výroby hnojiva a jeho schválení má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., společně s partnery projektu za sebou i první pěstební pokusy.

Ilustrační foto: Ivan Bandura, Unsplash.com

Související články