Vodárenská legislativa 2022

7. června 2022

Hotel Energie***
Praha

Program semináře

Pro účastníky

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Přednášející

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo životního prostředí, absolvoval roční stáž na Právnické fakultě Katolické univerzity v belgickém Leuvenu. Je expertem na vodní právo a dále se specializuje na nemovitostní a stavební právo, právo životního prostředí a správní právo. Působil na Ministerstvu zemědělství jako zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření a vedoucí oddělení vodohospodářské politiky a jako advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal.

Od začátku roku 2021 vykonává samostatnou praxi zaměřenou na vodní právo a vodoprávní regulaci, které rovněž vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Je spoluautorem komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, odborné publikace vodního práva, vzorů vodoprávních rozhodnutí a pravidelně přednáší a publikuje zejména v oblasti práva ve vodním hospodářství.