VYDANÉ ČSN – ČERVEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 54/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10006 (01 0333)
kat.č. 507691
Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10006 ed. 2 (01 0333) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů; Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 14399-1 (02 1042)
kat.č. 506801
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-1 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-2 (02 1042)
kat.č. 506802
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 2: Vhodnost pro předpínání; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-2 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-3 (02 1042)
kat.č. 506803
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-3 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-4 (02 1042)
kat.č. 506804
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-4 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-5 (02 1042)
kat.č. 506805
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-5 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-6 (02 1042)
kat.č. 506806
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-6 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 14399-9 (02 1042)
kat.č. 506807
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-9 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 14399-10 (02 1042)
kat.č. 506808
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14399-10 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN ISO 11125-1 (03 8235)
kat.č. 507495
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování; (idt ISO 11125-1:2018); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11125-1 (03 8235) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky – Část 1: Vzorkování; Vydání: Červenec 1998

ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241)
kat.č. 507715
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí; (idt ISO 12944-2:2017); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (33 2200)
kat.č. 507706
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV; (idt IEC 60204-11:2018); Vydání: Červen 2019 S účinností od 2022-01-09 se zrušuje ČSN EN 60204-11 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV; Vydání: Září 2001

ČSN EN ISO 15494 (64 6403)
kat.č. 507503
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém; (idt ISO 15494:2015); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN 13476-1 (64 6444)
kat.č. 507504
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13476-1 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 752 (75 6110)
kat.č. 507489
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému; Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN ISO 8199 (75 7810)
kat.č. 507696
Kvalita vod – Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami; (idt ISO 8199:2018); Vydání: Červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8199 (75 7810) Jakost vod – Obecný návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami; Vydání: Červen 2008

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 11348-1 (75 7734)
kat.č. 507750
Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) – Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi; Vydání: Květen 2009 Změna A1; (idt ISO 11348-1:2007/Amd.1:2018); Vydání: Červen 2019

ČSN EN ISO 11348-2 (75 7734)
kat.č. 507752
Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) – Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi; Vydání: Květen 2009 Změna A1; (idt ISO 11348-2:2007/Amd.1:2018); Vydání: Červen 2019

ČSN EN ISO 11348-3 (75 7734)
kat.č. 507751
Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) – Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi; Vydání: Květen 2009 Změna A1; (idt ISO 11348-3:2007/Amd.1:2018); Vydání: Červen 2019

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (01 5257)
kat.č. 507744
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu; Vydání: Říjen 2017 Změna Z1; (Označení ČSN ISO/IEC 17021-2 se mění na ČSN EN ISO/IEC 17021-2) Vydání: Červen 2019

ČSN EN ISO/IEC 17021-3 (01 5257)
kat.č. 507743
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality; Vydání: Prosinec 2017 Změna Z1; (Označení ČSN ISO/IEC 17021-3 se mění na ČSN EN ISO/IEC 17021-3) Vydání: Červen 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN 62256/Z1 (08 5022)
kat.č. 507698
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů; Vydání: Únor 2018 Oprava 1*); Vydání: Červen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články