Využití opláštěných trubek pro bezvýkopové technologie

Při výstavbě či rekonstrukcích inženýrských sítí jsou kladeny stále vyšší požadavky na rychlost, spolehlivost a cenu. Tyto požadavky pak stupňují tlak na výrobce, nové technologie a nové výrobky. PE trubky s ochranným pláštěm splňují tyto podmínky a představují nový vývojový článek v oblasti trubních systémů. Opláštěné trubky jsou určeny především pro náročné pracovní nebo geologické podmínky.Hlavními přínosy a výhodami opláštěného potrubí jsou:trvalá ochrana vnitřní trubky proti poškození, možnost pokládky i do kamenité zeminy do zrnitosti až 63 mm, úspora při nákupu, transportu a skladování zeminy, výrazná časová úspora (až 30%), ideální k použití pro bezvýkopové metody.

Ing. Marie Horová
PIPELIFE-CZECH, s.r.o.

Při výstavbě či rekonstrukcích inženýrských sítí jsou kladeny stále vyšší požadavky na rychlost, spolehlivost a cenu. Tyto požadavky pak stupňují tlak na výrobce, nové technologie a nové výrobky. PE trubky s ochranným pláštěm splňují tyto podmínky a představují nový vývojový článek v oblasti trubních systémů.

Opláštěné trubky jsou určeny především pro náročné pracovní nebo geologické podmínky.Hlavními přínosy a výhodami opláštěného potrubí jsou:trvalá ochrana vnitřní trubky proti poškození, možnost pokládky i do kamenité zeminy do zrnitosti až 63 mm, úspora při nákupu, transportu a skladování zeminy, výrazná časová úspora (až 30%), ideální k použití pro bezvýkopové metody.

Všeobecně o opláštěných trubkách: 

Opláštěná trubka ROBUST PIPE je tvořena vnitřní klasickou trubkou z PE100+ a vnější ochrannou vrstvou z pěnového polyetylénu v tloušťce 3 mm. Tyto vrstvy jsou spojeny pouze fyzikálními silami (adheze) , čímž je umožněno velmi snadné sejmutí ochranné vrstvy. Vnitřní trubka je vyráběna dle využití podle platných norem – tzn. pro plyn dle ČSN EN 1555-2, pro vodu dle ČSN EN 12201. Mezi vnitřní klasickou trubku PE100 a vnější ochranný plášt je vložen signalizační vodič.

S opláštěným potrubím se manipuluje obdobně jako s jinými polyetylenovými trubkami, avšak ochranná vrstva poskytuje dodatečnou ochranu pro jejich použití v náročnějším prostředí. Před instalací je nutné trubku prohlédnout – k použití pro tlakové aplikace je vhodná pouze ROBUST PIPE s nepoškozenou vnitřní vrstvou, stupeň poškození ochranné vrstvy nehraje roli.

Doprava a manipulace s opláštěnými trubkami musí být v souladu s příslušnými předpisy a musí odpovídat ustanovení ČSN EN 12007-2, opláštěné potrubí je však více chráněno proti poškození. Opláštěné trubky lze spojovat po sejmutí vnější ochranné vrstvy stejně jako trubky PE100+ bez ochranné vrstvy, a to svařováním natupo, elektrotvarovkou nebo mechanickou tvarovkou (u vody). Před spojením je třeba vždy odstranit ochrannou vrstvu – k tomu slouží speciální loupač. Při svařování natupo je vždy nutné odstranit takovou část ochranné vrstvy, aby bylo možno upnout do čelistí základní trubku z PE100+ (v případě uchycení za plášť, který není spojen se základní trubkou, nelze zaručit správné přítlačné síly a tím dostatečné spojení trubek). Pokud se svary provádějí bezprostředně po oloupání, není třeba odstraňovat oxidovanou vrstvu. Po spojení trubek se propojí signalizační vodič běžným způsobem (např. lisovanými spojkami PL) a tento spoj se pak zaizoluje (např. pomocí tmelu a bitumenové pásky nebo samovulkanizační páskou).

Instalace opláštěného potrubí v otevřeném výkopu:

Vlastní pokládka opláštěného potrubí musí odpovídat požadavkům TPG 702 01 a souvisejícím předpisům v oblasti plynárenství. Opláštěné trubky ROBUST PIPE lze obsypávat zeminou do zrnitosti 63mm. Okolí spojů je nutné obsypat pískem. Při pokládce opláštěného potrubí v otevřeném výkopu vzniká jak časová, tak finanční úspora – velikost úspory je ovšem závislá na ceně a dopravě obsypového materiálu a může se pohybovat v rozpětí 15 – 26%. Využití opláštěných trubek pro bezvýkopové technologie.

Současný trend – rychlost a efektivita – stále více vede k využití tzv. bezvýkopových technologií při realizaci nových nebo rekonstrukci stávajících sítí. Při těchto metodách odpadají vysoké náklady na výkopy a na omezení silničního provozu. Opláštěné potrubí lze úspěšně využít při bezvýkopových technologiích, jako např. při: Řízeném mikrotunelování (tzn. vytvoření nové trasy, kdy do vytvořeného tunelu – jak systémem mokré nebo suché mikrotuneláže – je vtahováno potrubí) Berstliningu (tzv. rozrušovací technologie, kdy nástroj (kladivo) rozrušuje stávající potrubí, vytěsňuje jej do okolní zeminy a součastně vtahuje nové potrubí ) Reliningu (vtahování nového potrubí pomocí speciálních tažných navijáků do stávajícího) Opláštěné potrubí je k použití pro bezvýkopové metody ideální. Při těchto metodách není již nutné používat ochrannou trubku – což vede k ekonomickým a časovým úsporám (dvojí zatahování) – až 30%. Velkou výhodou ROBUST PIPE je vložený signalizační vodič mezi základní trubkou a pláštěm – tady odpadá problém s jeho vtažením do sanovaného potrubí nebo tunelu, kdy docházelo k častému přetržení.

Síly pro zatahování opláštěného potrubí jsou stejné jako pro trubky bez ochranné vrstvy. Dovolené tahové zatížení trubek z PE100 je 10MPa = 10 N/mm2 . Správný postup při bezvýkopových technologiích: Pokud se zatahují náviny (menší počet spojů), je výhodné použít odvíjecí a rovnací vozíky. Loupání ochranného pláště, spojení trubek, spojení signalizačního vodiče a izolace spoje musí odpovídat příslušným předpisům. Základem pro úspěšnou realizaci bezvýkopové technologie opláštěným potrubím je řádné a bezpečné upnutí trubky i s ochranným pláštěm. Jen tak lze zabránit, aby nedošlo ke shrnutí či roztržení ochranného pláště.

Ideální pro uchycení opláštěného potrubí je například tzv. protahovací síťka – “punčocha”, která je vyrobena z pozinkovaných bowdenových lanek, je zakončena 1 nebo 2 oky a je odolná proti vysokému namáhání (až do 16kN/mm2). Tato “punčocha” upne trubku i s ochranným pláštěm Opláštěné potrubí nachází stále více uplatnění jak při klasické pokládce, tak při bezvýkopových technologiích. O tom svědčí množství dodaného potrubí a stále větší zájem o jeho využití v geologicky obtížných podmínkách.

Související články