2. listopadu začíná webkonference Provoz vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne ve dnech 2., 3. a 5. listopadu, nabídne celkem 28 vystoupení osobností a vodohospodářských odborníků. První den budou dopoledními přednášejícími zástupce EurEau Bertrand Vallet; člen představenstva SOVAK ČR a EurEau Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.; zástupci VŠCHT Praha prof. Ing. Václav Janda, CSc.; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.; Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, a RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR, a Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA.

Na odpoledne 2. 11. je připraven kulatý stůl se zástupci nejvýznamnějších regulátorů oboru vodárenství pod moderací Ing. Viléma Žáka, ředitele SOVAK ČR. Vystoupí zde za Ministerstvo zemědělství Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství, za Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, za Ministerstvo financí Ing. Lukáš Teklý, pověřen řízením odboru Cenová politika a za Ministerstvo zdravotnictví MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu, Státní zdravotní ústav.

Ve dnech 3. a 5. 11. bude celkem odprezentováno 18 přednášek v tradičních specializovaných sekcích Pitná voda a Odpadní vody. Moderace Pitné vody se ujme Mgr. Jiří Paul, MBA, člen představenstva SOVAK ČR, Odpadních vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., odborná asistentka SOVAK ČR. Sekce pro pitnou a odpadní vodu se zaměří na aktuální témata v kombinaci s informacemi o nejnovějších aplikacích vědy a výzkumu. Zazní např. přednášky o ochranných pásmech vodních zdrojů postižených úbytkem lesu po kůrovcové kalamitě, satelitní sledování úniku vody, zpracování čistírenských kalů na hnojivo, či aktuální informace o možnostech aplikace kalu na zemědělskou půdu.

Pro informace o konferenci sledujte Kalendář akcí zde.

Související články