Galvanicky izolační spoj

Suché mazání a galvanická izolace spojovacího materiálu v jednom.
V předchozím článku ze 31. 3. 2021 jsme psali o tom, jaký vliv má utahování šroubů na mazivo. Speciálně jsme se zaměřili na tzv. suché mazání reprezentované kluznými laky. Ve vlhkém prostředí, kde nejčastěji vzniká galvanická koroze, musí mazivo zajistit současně izolační ochranu a zároveň disponovat vhodnými kluznými vlastnostmi.

POWER®torque LF kote 450 R je suché mazivo, které tyto požadavky splňuje.

Své uplatnění nachází např. ve vodárenství. Zejména pak při montáži průtokových měřidel, u kterých se předpokládá jejich opakovaná demontáž z důvodu kalibrace, viz. obr.

Lze jej také použít jako součást řešení galvanicky izolovaného přírubového spoje potrubních tras, u kterých dochází ke spojení dvou různorodých kovových materiálů.

Výměna kontrolního měřidla s montážní vložkou na pitné vodě        
POWER®torque LF kote 450 R jako součást galvanicky izolačního spoje

POWER®torque LF kote 450 R

Jedná se o suché mazivo, které díky své interkrystalické struktuře pronikne do předem upraveného povrchu materiálu a vytvoří stálou, plošnému tlaku odolnou vrstvu (odolává tlakům větším jak 1750 MPa), která výrazně zlepšuje tření a současně chrání povrch kovů před galvanickou korozí.

POWER®torque LF kote 450 R je tvořen dvěma vrstvami, které jsou díky technologii nanášení trvale ukotveny do povrchu spojovacího materiálu. 

Spodní vrstva vytváří galvanickou izolační ochranu a zároveňzajišťuje korozní a chemickou odolnost.

Horní vrstva zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti s nízkým součinitelem tření a vysokou pevností.

Celková tloušťka suchého filmu, který lze aplikovat téměř na jakýkoli kovový povrch, je přibližně 20-30 µm.

Výše uvedené kluzné a izolační vlastnosti byly zkoušeny a měřeny podle ČSN EN ISO 16047 a ČSN EN 60243-1.

Na grafech je vidět ustálený průběh tření v závitu i pod maticí. Vodorovná osa vyjadřuje teoretický tlak v závitu pth, resp. pod maticí pb, který v průběhu utahování narůstá. Z průběhů křivek je patrné, že se vzrůstajícím zatížením se tření nezhoršuje. Vlivem zalešťování naopak dochází pod maticí k jeho zlepšení.

Na adrese https://utahovacimoment.tesneni.cz/cs si mohou uživatelé sami spočítat potřebný utahovací moment pro mazivo POWER®torque LF kote 450 R.

Výsledkem je utahovací moment 𝑀u a kontrola šroubu z pohledu napětí v tahu σt [MPa], krutu τk [MPa] a redukovaného napětí.

Příklad zobrazení výsledku výpočtu utahovacího momentu Mu

Test galvanicky izolačních vlastností podle ČSN EN 60243-1,ed.2.14:
Elektrická pevnost Ep (kV/mm): 42,19
Odpor (GΩ): 23,5208
Průrazové napětí Up (V): 774
Zabraňuje přenosu elektrického náboje mezi dvěma různými kovovými materiály (kombinace kov/nerez, litina/nerez, atd.)

Mezi další klíčové vlastností patří:
Teplotní odolnost: -73°C až +149°C
Korozní odolnost: Test dle ASTM B-117 a ASTM G-85 > 2500 hodin při 5% roztoku NaCl
Zatížení: ASTM 2625, metoda B > 250000 psi (1750MPa)

Více informací na www.tesneni.cz

Související články