MŽP spustilo nový systém plnění ohlašovacích povinností


Ministerstvo životního prostředí 3. 1. 2022 úspěšně spustilo nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a Centrální registr životního prostředí (CRŽP). Oba systémy představují základ nové architektury informačních systémů rezortu životního prostředí, přes které mj. firmy a další subjekty hlásí institucím veřejné správy informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Nové systémy odpovídají aktuálním technologickým a legislativním požadavkům a splňují požadavky e-governmentu a kyberbezpečnosti. Do nového systému ISPOP byla přenesena hlášení za rok 2018 a novější. V systému CRŽP jsou všechny registry ze starého systému ISPOP včetně údajů o uživatelských účtech (stávající uživatelé nemusí provádět opětovnou registraci).

Změna architektury se dotkla i dalších agendových systémů MŽP (IPO, HNVO, SEPNO, ISOH), které byly upraveny tak, aby mohly využívat výše zmíněné centrální systémy.

Ohlašování odpadové agendy

Během ledna nicméně nebude v systému ISPOP možné ohlašovat vybrané odpadové agendy (formuláře: F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU). Vzhledem k tomu, že nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností prodlužuje termín podání hlášení až na 28.2.2022, budou mít všichni počínaje 1. 2. 2022 dostatečný prostor pro ohlášení.

Ohlašovatele proto žádáme o trpělivost a sledování aktualit na portále ISPOP, kde se dozví termín zahájení příslušného ohlašování. Do termínu zveřejnění příslušných formulářů není možné ohlásit jiným způsobem.

Možná omezení

Během ověřovacího provozu se mohou objevovat dílčí výpadky, nebo skryté vady, které mohou komplikovat uživatelský komfort či omezovat práci. O odstávkách, výpadcích a plánovaných nedostupnostech systémů budou bezprostředně informovat portály jednotlivých systémů (zejména www.ispop.czcrzp.mzp.cz). Na těchto portálech jsou také k dispozici pomocné návody, příručky a často kladené dotazy (FAQ) pro usnadnění práce.

Jak postupovat v případě problémů

Technické problémy systému, respektive především vynaložení a doložení vynaložení veškerého úsilí ohlásit zákonem požadované informace do systému, mohou s ohledem na individuální okolnosti případu představovat tzv. liberační důvod podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (zproštění právnické i fyzické osoby podnikající odpovědnosti za přestupek).

V případě, že nastanou problémy s ohlašováním v důsledku výpadků systému, MŽP ohlašovatelům doporučuje:

  • pořídit printscreen/fotografii obrazovky nebo video obrazovky, ze kterých je zřejmé, že systém obsahuje chybu, která znemožňuje plnění uložené povinnosti,
  • uchovat doložitelnou komunikaci s technickou podporou dotčených systémů,
  • stáhnout/uchovat si potvrzení o nedostupnosti/chybě na straně správce nebo provozovatele systémů (v případě nedostupnosti systému provozovatel systému zpětně vydává na webových stránkách potvrzení o výpadku),
  • archivovat komunikaci s příslušným úřadem, vůči kterému je činěno podání.

Za případné technické problémy se Ministerstvo životního prostředí všem uživatelům systémů omlouvá.

Pro uživatele systémů ministerstvo ve spolupráci s agenturou CENIA zajišťuje pomoc při práci prostřednictvím call centra – tel.: 490 522 536, každý pracovní den od 9:00 do 15:00 – a elektronického písemného helpdesku. Prosíme uživatele, aby používali pro hlášení dotazů, problémů a řešení právě tyto vyčleněné komunikační kanály.

Související články