Návrh směrnice EU 9/24 Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám

Návrh směrnice přijaté Komisí o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS).

Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 2004/37/ES ze dne 23. dubna 1995 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)3. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny4; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.

Tento kodifikační návrh byl vypracován na základě předchozího konsolidovaného znění směrnice 2004/37/ES a jejích následných změn vyhotoveného ve 24 úředních jazycích Úřadem pro publikace Evropské unie pomocí systému na zpracování dat. V případech, že bylo změněno číslování článků, je vztah mezi dřívějším a novým číslováním představen ve srovnávací tabulce uvedené v příloze VI kodifikované směrnice.

Návrh směrnice a jeho příloha ke stažení

Ilustrační foto: Michael FörtschUnsplash

Související články