Novinky v technické normalizaci – srpen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 14020 (01 0920)
kat. č. 517774
Environmentální sdělení a programy pro produkty – Zásady a obecné požadavky;
(idt ISO 14020:2022); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14020 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady; Vydání: Srpen 2002

ČSN EN ISO 10209 (01 3101)
kat. č. 517129
Technická dokumentace produktu – Slovník – Termíny vztahující se k technickým
výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci; (idt ISO 10209:2022);
Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům,
definici produktu a souvisící dokumentaci; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat. č. 517749
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování –
Část 3: Pohledy, průřezy a řezy; (idt ISO 128-3:2022); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, průřezy a řezy; Vyhlášena: Únor 2023

Změny ČSN

ČSN EN ISO 4064-1 (25 7811)
kat. č. 517752
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické
a technické požadavky; Vydání: Říjen 2018
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811)
kat. č. 517760
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody;
Vydání: Duben 2019
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811)
kat. č. 517754
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na
instalaci; Vydání: Říjen 2018
Změna A11; Vydání: Srpen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 25377 (25 9301)
kat. č. 517269
Návod pro stanovení nejistoty v hydrometrii; EN ISO 25377:2022;
ISO 25377:2020; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 13077 (75 5418)
kat. č. 517224
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok
s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; EN 13077:2023;
Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13077 (75 5418) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok
s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Vydání: Září 2019

ČSN EN 12255-4 (75 6403)
kat. č. 517226
Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; EN 12255-4:2023;
Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; Vydání: Březen 2003

ČSN EN 12255-11 (75 6403)
kat. č. 517223
Čistírny odpadních vod – Část 11: Obecné návrhové údaje; EN 12255-11:2023;
Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12255-11 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 11: Všeobecné návrhové údaje; Vydání: Duben 2002

ČSN EN ISO 7704 (75 7812)
kat. č. 517227
Kvalita vod – Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů
používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními
metodami+); EN ISO 7704:2023; ISO 7704:2023; Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO 7704 (75 7812) Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická
stanovení; Vydání: Únor 1994

Související články