Poslanecká sněmovna odhlasovala zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Většinou 52 poslanců z devadesáti přítomných byl schválen návrh předkladatelů: Zbyněka Stanjury, Markéty Pekarové Adamové a Mariana Jurečky. Proti tomuto návrhu byli tři poslanci ANO a 35 poslanců ANO a KSČM se zdrželo hlasování.

V předkládací zprávě se zmiňují tyto cíle:

I. Shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i následným haváriím v uplynulém roce.

II. Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení.

III. Na základě získaných podkladů vyhodnotit správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost.

IV. Vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií.

V. Dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

Ke vzniku vyšetřovací komise se negativně vyjádřil ministr životního prostředí.

Bude to velmi stručné, protože ta hlavní debata opravdu proběhla minule a myslím, že už ji tady nikdo nechce protahovat. Já jenom v několika větách řeknu, co se v mezidobí stalo a proč nebudu hlasovat pro zřízení té vyšetřovací komise. Ne proto, že bychom měli všichni stejný zájem, ten máme všichni stejný, aby co nejdříve byl zjištěn viník, potrestán. My se jenom lišíme ve formě. Jestliže se tady včera mnohokrát objevovalo, že Sněmovna oceňuje a věří práci orgánů vyšetřovacích složek bezpečnostních orgánů, tak já jim věřím nejenom v oblasti nebo v otázce Vrbětic, já jim věřím v i otázce Bečvy. A pokud budeme teď hlasovat o zřízení vyšetřovací komise, tak opravdu precedentně poprvé, jak jsem byl informován, snad v historii asi Poslaneckého sněmovny vytvoříme vyšetřovací komise k živému vyšetřovacímu spisu, který řeší Policie České republiky.
To je to, co mi na tom vadí, nic jiného. Máme stejný zájem, aby se to vyšetřilo, a já bych byl samozřejmě daleko radši, kdyby to bylo až po tom, co policie rozhodne. Takže to je ten jediný důvod. My jsme v mezidobí připravili novelu vodního zákona, jak bylo řečeno, připravili jsme a měříme dneska intenzivně už teď v této chvíli několikrát týdně se měří kvalita vody na Bečvě. Připravujeme automatický monitoring vody na Bečvě. Máme celou řadu konkrétních věcí, které už nejenom připravujeme, ale realizujeme. A shodujeme se i ve změně legislativy s mnohými navrhovateli. Jen máme jiný názor na to, zda paralelně s vyšetřováním Policie České republiky zřizovat vyšetřovací komisi, která vlastně v tu chvíli se bude snažit dělat to samé. Nic víc, nic míň, jenom tohle jsem chtěl říct a vysvětlit důvod. Ale jinak máme zájem všichni stejný. Aby tahle kauza co nejrychleji skončila a bylo jasno.  

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Vyšetřovací komise by měla mít devět členů, kdy každý poslanecký klub navrhne jednoho člena komise. Komise by měla ve lhůtě pěti měsíců předložit sněmovně svá zjištění a připravit návrh prohlášení.

Související články