Praha zmodernizuje starou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově

Praha zmodernizuje starou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Práce mají stát šest miliard korun a trvat od ledna 2024 do dubna 2027. Záměr dnes schválili městští zastupitelé spolu se strategií, podle které bude tato a další investice do vodohospodářské infrastruktury hrazena z vodného a stočného. To by mělo v letech 2023 až 2028 růst o dvě procenta nad inflaci, poté pouze o inflaci.

Město v roce 2018 spustilo novou vodní linku, po modernizaci by ta stará měla mít stejné technologie. Umožní to plnit evropské normy na množství dusíku ve vypuštěné vodě. Pokud by je město plnit nezačalo, hrozily by podle Hlubučka Praze stamilionové sankce. Modernizaci ÚČOV má na starosti městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

Její předseda představenstva Pavel Válek tento týden na jednání magistrátního výboru pro infrastrukturu řekl, že do konce května by měla mít firma stavební povolení a poté vypíše tendr na zhotovitele modernizace staré linky. Zahájení stavby očekává společnost v lednu 2024, v dubnu 2027 by měla vstoupit do zkušebního provozu a v listopadu 2028 do trvalého.

Stavbu, stejně jako další investice do vodohospodářské infrastruktury, plánuje PVS zaplatit z příjmů z vodného a stočného, takže nebude nutné zapojovat peníze z městského rozpočtu. Město nicméně PVS peníze poskytne předem a společnost je bude od roku 2024 do roku 2035 splácet. Finálně podle Hlubučka magistrátu zaplatí sedm miliard, tedy o miliardu více.

Náměstek dodal, že podle schválené koncepce má jít do roku 2035 z vodného a stočného na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 60,2 miliardy korun. Ty zahrnují průběžnou obnovu trubek a také další části modernizace ÚČOV, kde je v plánu například nové zařízení nakládání s kaly, které při čištění vznikají. Dalších asi 5,5 miliardy představují strategické investice, u kterých se počítá s financováním z rozpočtu města. Podle Válka půjde například o rozšiřování menších čistíren nebo stavbu nového přivaděče z Podolí.

Zastupitelé dnes také schválili doporučení pro další postup po roce 2028, kdy skončí smlouva na provoz vodovodní a kanalizační sítě firmě Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou nyní vlastní z 51 procent francouzská firma Veolia a ze 49 procent město. Podle schváleného doporučení by poté, co město odkoupí od Veolie zbylé akcie, měla firma přejít do vlastnictví PVS, která odkup uhradí také sama z příjmů z vodného a stočného. Dále schválená studie doporučila, aby město vstoupilo do jednání s Veolií i o odkupu jejích dceřiných firem, které pro PVK zajišťují IT služby a stavební práce.

Předložený návrh na jednání ocenili i zástupci opozičních ODS a ANO. „Kéž by se i ostatní kolegové v radě poučili a zpracovávali takto kvalitní materiály,“ řekl předseda klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop. Zastupitel ODS Tomáš Portlík dokument také pochválil, zmínil pouze fakt, že s ohledem na nejasný budoucí vývoj bude možná nutné pro navržené financování cenu vodného a stočného zvyšovat více než o dvě procenta nad inflaci. Podobně se vyjádřil zastupitel ANO Patrik Nacher, podle kterého mohou lidé na zvyšování cen zareagovat snížením spotřeby, což by narušilo prognózy, na kterých je strategie postavena.

Související články