Publikace JAK NA POTRUBÍ se setkala s mimořádně příznivým ohlasem odborné veřejnosti

V průběhu ledna vyšlo rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře CSc., které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí. Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj. investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí, pracovníci notifikačních orgánů a řada dalších. Necelé dva měsíce stačily aby se kniha téměř vyprodala.

Svým rozsahem a komplexností se jedná o unikátní dílo, kde čtenář nalezne na 464 stranách mimo jiné také 682 fyzikálních rovnic a 305 obrázků a schémat. Publikace je tak vítaným zdrojem informací pro řadu odborníků, také v oblastech projektování, správy a inspekce technického stavu infrastruktury řady průmyslových, petrochemických, energetických nebo vodárenských společností.

S potešením som zistil, že do rúk technickej verejnosti v ČR sa dostala zaujímavá publikácia p. Ing. Václava Pekaře, pojednávajúca o problematike pevnostných výpočtov potrubných systémov. Po jej preštudovaní konštatujem, že sa na veľmi dobrej úrovni zaoberá touto rozsiahlou, náročnou a technicky významnou problematikou. Publikácia sa zaoberá nielen oblasťou pevnostných výpočtov, ale aj prevádzkovými podmienkami a základnými procesmi poškodzovania a degradácií potrubí. Preto informácie  a poznatky uvedené v publikácii sú využiteľné nielen pre pevnostné výpočty a analýzy, ale sú významné aj pre riadenie prevádzkových režimov, vykonávania revízíi, posudzovania technického stavu a udržiavania  tlakových zostav.  

Ing. Ján Kudlovský, nezávislý konzultant v oboru tlakových zařízení, autor publikace Tlakové zariadenia v európskej únii

Velice zajímavá kniha, jsem moc rád, že vznikla, neboť dílo takového rozsahu a zaměření u nás chybělo. Vřele ji doporučuji všem odborníkům v oboru.

Ing. Milan Mocker, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Velmi komplexní a rozsáhlá publikace pro projektanty, kteří se zabývají nejen pevnostními výpočty a projektováním, ale i pro odborníky, kteří řeší provoz a technický stav potrubí.

Ing. Roman Řezáč, odborný garant tlakových zařízení, Technická inspekce České republiky

Na vydání publikace nazují v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI specializované odborné kurzy, které se momentálně nedají bohužel organizovat jinak, než on-line. Ze zkušeností organizátora, společnosti Medim, spol. s r.o. vyplynulo, že řada účastníků on-line kurzů tuto volbu

Třídenní specializovaný kurz POTRUBÍ ON-LINE

V souvislosti s vydáním knihy proběhne také třídenní specializovaný kurz POTRUBÍ ON-LINE. Akce se s ohledem na situaci přesunuje na platformu Microsoft Teams. Kurz bude členěn do šesti přednáškových bloků.

Termín kurzu: 11., 12. a 18. května 2021.

Program kurzu

11. května 2021

I. blok 09,00 – 10,30
Všeobecný základ pro výpočet potrubí
Tvorba potrubní třídy
Materiály potrubí

II. blok 11,00 – 12,30
Zatížení potrubí
Mezní stavy potrubí

12. května 2021

III. blok 09,00 – 10,30
Vyhodnocování napětí houževnatých a křehkých materiálů
Kompenzace délkové roztažnosti

IV. blok 11,00 – 12,30
Stabilita potrubní stěny
Únosnost hrdel aparátů a zařízení

18. května 2021

V. blok 09,00 – 10,30
Potrubní spoje
Potrubní komponenty a jejich zatížení

VI. blok 11,00 -12,30
Zkrácený pohled na dynamické výpočty potrubí
Kvazistatický výpočet dynamických zatížení

Více informací na: https://www.technicka-zarizeni.cz/potrubi-on-line/

Související články