Použití opláštěného potrubí v praxi

Při výstavbě či rekonstrukcích inženýrských sítí jsou kladeny stále vyšší požadavky na rychlost, spolehlivost a cenu. Tyto požadavky pak stupňují tlak na výrobce, nové technologie a nové výrobky. PE trubky s ochranným pláštěm splňují tyto podmínky a  představují nový vývojový článek v oblasti trubních systémů. Opláštěné trubky jsou určeny především pro náročné pracovní nebo geologické podmínky.

Ing. Marie Horová
PIPELIFE Czech, s.r.o.

Hlavními přínosy  a výhodami opláštěného potrubí jsou:
 • trvalá ochrana vnitřní trubky proti poškození,
 • možnost pokládky i do kamenité zeminy do zrnitosti až 63 mm,
 • úspora při nákupu, transportu a skladování zeminy,
 • výrazná časová úspora (až 30%),
 • použití při bezvýkopových technologiích
 • ekologická výhodnost, bezproblémová recyklace.

Všeobecně o opláštěných trubkách

 • Opláštěná trubka ROBUST PIPE je tvořena vnitřní klasickou trubkou z PE100+ a vnější ochrannou vrstvou z pěnového polyetylénu v tloušťce 3 mm. Tyto vrstvy jsou spojeny pouze fyzikálními silami (adheze) , čímž je umožněno velmi snadné sejmutí ochranné vrstvy. Vnitřní trubka je vyráběna dle využití podle platných norem – tzn. pro vodu dle ČSN EN 12201.
 • Mezi vnitřní klasickou trubku PE100+ a vnější ochranný plášť je vložen signalizační vodič.
 • Pro dopravu, skladování a manipulaci platí stejná pravidla jako pro klasické potrubí PE100+, avšak  ochranná vrstva poskytuje dodatečnou ochranu pro jejich použití v náročnějším prostředí. Před instalací je nutné trubku prohlédnout – k použití pro tlakové aplikace je vhodná pouze ROBUST PIPE s nepoškozenou vnitřní vrstvou, stupeň poškození ochranné vrstvy nehraje roli.
 • Vzhledem k tomu, že je síla stěny zvětšena o tloušťku pěnové vrstvy, je trubka tužší. Pro rovnání návinů doporučujeme vozík s rovnacím zařízením.
 • Opláštěné trubky lze spojovat po sejmutí vnější ochranné vrstvy stejně jako trubky PE100+ bez ochranné vrstvy, a to svařováním na tupo, elektrotvarovkou nebo mechanickou tvarovkou.
 • Před spojením je třeba vždy odstranit ochrannou vrstvu – k tomu slouží  speciální loupač. Při svařování na tupo je vždy nutné odstranit takovou část ochranné vrstvy, aby bylo možno upnout do čelistí základní trubku z PE100+ (v případě uchycení za plášť, který není spojen se základní trubkou, nelze zaručit správné přítlačné síly a tím dostatečné spojení trubek) – viz foto 2.
 • Pokud se svary provádějí bezprostředně po oloupání, není třeba odstraňovat oxidovanou vrstvu.
 • Po spojení trubek se propojí signalizační vodič (např. lisovanými spojkami PL) a tento spoj se pak zaizoluje (např. pomocí tmelu a bitumenové pásky nebo samovulkanizační páskou).

Instalace opláštěného potrubí v otevřeném výkopu:

 • Vlastní pokládka opláštěného potrubí musí odpovídat požadavkům dle příslušných předpisů  (viz také manuál Vodovodní systémy).
 • Omezení, pokud jde o min. a max. šířku a hloubku uložení, jsou stejná jako pro klasické PE potrubí
 • Trubky se ukládají do výkopu na lože (podsyp) do zrnitosti 63 mm, úhel uložení má být větší než 90° a trubky musí  na terénu ležet v celé délce.
 • Opláštěné trubky ROBUST PIPE lze obsypávat zeminou do zrnitosti 63mm. Okolí spojů je nutné obsypat pískem, je možné provést i ochranu montážní pěnou.
 • Při pokládce opláštěného potrubí v otevřeném výkopu vzniká jak časová, tak finanční úspora – velikost úspory  je ovšem závislá na ceně a dopravě obsypového materiálu a může se pohybovat v rozpětí 15 – 26%.

Využití opláštěných trubek pro bezvýkopové technologie

Současný trend – rychlost a efektivita – stále více vede k využití tzv. bezvýkopových technologií při realizaci nových nebo rekonstrukci stávajících sítí. Při těchto metodách odpadají vysoké náklady na výkopy a na omezení silničního provozu.

Opláštěné potrubí lze využít při bezvýkopových technologiích, jako např. při:

 • Řízeném mikrotunelování (tzn. vytvoření nové trasy, kdy do vytvořeného tunelu – jak systémem mokré nebo suché mikrotuneláže – je vtahováno potrubí),
 • Berstliningu (tzv. rozrušovací technologie, kdy nástroj (kladivo) rozrušuje stávající potrubí, vytěsňuje jej do okolní zeminy a součastně vtahuje nové potrubí),
 • Reliningu (vtahování nového potrubí pomocí speciálních tažných navijáků do stávajícího)
 • Pluhování (přímá pokládka potrubí bez provedení výkopu).
 • Opláštěné potrubí je k použití pro bezvýkopové metody výhodné. Při těchto metodách není již nutné používat ochrannou trubku – což vede k ekonomickým a časovým úsporám (dvojí zatahování) – až 30%.
 • Při zatahování mají vždy velký vliv geologické podmínky.
 • Velkou výhodou ROBUST PIPE je vložený signalizační vodič mezi základní trubkou a pláštěm – tady odpadá problém s jeho vtažením do sanovaného potrubí nebo tunelu, kdy docházelo k častému přetržení.
 • Síly pro zatahování opláštěného potrubí jsou stejné jako pro trubky bez ochranné vrstvy. Dovolené tahové zatížení trubek z PE100+ je 10MPa = 10 N/mm2 .
 • Výpočet maximální zatahovací síly pro jednotlivé dimenze potrubí PE100+ při 20° C je uveden v následující tabulce:
Jmenovitý vnější průměr trubek dn [mm]SDR17SDR11
Jmenovitá tloušťka stěny en [mm]Tažná síla F [kN]Jmenovitá tloušťka stěny en [mm]Tažná síla F [kN]
322,01,883,02,73
402,42,833,74,22
503,04,434,66,56
633,87,065,810,42
754,59,966,814,56
905,414,348,221,06
1106,621,4310,031,40
1257,126,2811,440,66
1609,143,1214,666,66
22512,885,2920,5131,64

Správný postup při bezvýkopových technologiích:

 • Pokud se zatahují náviny (menší počet spojů), je výhodné použít odvíjecí a rovnací vozíky.
 • Loupání ochranného pláště, spojení trubek, spojení signalizačního vodiče a izolace spoje musí odpovídat příslušným předpisům.
 • Základem pro úspěšnou realizaci bezvýkopové technologie opláštěným potrubím je řádné a bezpečné upnutí trubky i s ochranným pláštěm. Jen tak lze zabránit, aby nedošlo ke shrnutí či roztržení ochranného pláště.              
 • Proti shrnutí doporučujeme ochrannou vrstvu na začátku trubky fixovat – do dimenze 63mm lze použít tzv. zatahovací punčochu (je vyrobena z pozinkovaných bowdenových lanek, je zakončena 1 nebo 2 oky a je odolná proti vysokému namáhání [až do 16kN/mm2]).

Opláštěné potrubí nachází stále více uplatnění jak při klasické pokládce, tak při bezvýkopových technologiích. O tom svědčí množství dodaného potrubí a stále větší zájem o jeho využití v geologicky obtížných podmínkách ( např. kamenitá oblast Chorvatska a Slovinska).

Související články