Pražská vodohospodářská společnost zkolaudovala Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod

Pražská vodohospodářská společnost dokončila jednu z největších infrastrukturních investic v hlavním městě. Její venkovní část je nově zpřístupněná veřejnosti a proměnila se ve volnočasovou a odpočinkovou zónu, která plynule navazuje na nedalekou Stromovku. V reakci na pandemii COVID-19 byla nad rámec původní koncepce, v době zkušebního provozu, Nová vodní linka doplněna zařízením pro desinfekci vyčištěných odpadních vod ÚV zářením, s cílem zásadně snížit množství patogenních látek na odtoku čistírny, včetně minimalizace koronaviru.

V prosinci uplynulého roku 2021 byl ukončen zkušební provoz a proběhla kolaudace Nové vodní linky ÚČOV (NVL), která je jednou ze tří hlavních etap modernizace a přestavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, která čistí většinu odpadních vod z celé Prahy. Stavba NVL s investičními náklady 7,3 mld. Kč realizovaná v letech 2015 až 2018 během zkušebního provozu prokázala schopnost splnit přísné podmínky národní i evropské legislativy. Nová vodní linka byla proto předána do trvalého provozu.

Prostřednictvím odborného projektového týmu z řad vlastních zaměstnanců jsme úspěšně zvládli nejrůznější komplikované úkoly, které se navíc v průběhu času zásadně měnily. V následujícím období budeme stejně aktivně, odborně a rovněž i se ctí provozovat jednu z nejmodernějších a největších čistíren odpadních vod v Evropě.

Petr Čech, manažer ÚČOV

Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel pražské vodohospodářské infrastruktury, převzaly zkolaudovanou stavbu Nové vodní linky ÚČOV do provozování k 1. lednu 2022.

ÚČOV je také unikátní zdroj obnovitelné energie

V současné době připravujeme hned několik zásadních projektů, které nám pomohou snížit množství emisí CO2 a zlepší tak kvalitu životního prostředí v Praze. První z nich je úprava bioplynu produkovaného ve vyhnívajících nádržích na biometan, který bude následně vtlačován do středotlaké plynovodní sítě.
Druhým projektem, ve stádiu studie proveditelnosti, je využití teploty vyčištěné vody na odtoku z čistírny, ze které je možné díky výměníku a tepelným čerpadlům vygenerovat v první etapě projektu zdroj tepla pro přibližně 30 tisíc domácností v lokalitách Julisky, Dejvic a Veleslavína. Dále je to projekt pro osazení fotovoltaických solárních panelů generujících energii ze slunce.

Petr Hlubuček /STAN/, náměstek primátora pro oblast životního prostředí a infrastruktury

Samotná modernizace Ústřední čistírny odpadních vod dál pokračuje. Další etapou je přestavba a rekonstrukce Stávající vodní linky (SVL), která byla uvedena do provozu v šedesátých letech minulého století. Stavbu zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s., s cílem zahájit realizaci stavby v druhé polovině roku 2023 a zkušební provoz by měl začít v roce 2026. Investiční náklady HMP na stavbu by neměly přesáhnout 6 mld. Kč.  K pokrytí těchto nákladů by mělo sloužit zvýšené nájemné hrazené ze strany PVS vůči HMP v letech 2023–2035.

Třetí zásadní etapou bude modernizace a přestavba kalového hospodářství, které je společné pro obě vodní linky. Pochází rovněž ze šedesátých let minulého století a zejména jeho stavební část vyžaduje obnovu do konce tohoto desetiletí. PVS v tomto roce zajistí pro hlavní město Prahu technickou studii, která stanoví finální koncepci technického řešení na Císařském ostrově včetně možného využití energetických zdrojů odpadních vod.

Související články