Novela vodního zákona

Nová právní úprava řešení havárií a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládáním se (zejména nebezpečnými) závadnými látkami. Dosavadní praxe zejména ukazuje, že vodoprávní úřady nejsou k řízení likvidačních prací při haváriích dostatečně vybaveny, a to zejména personálně, odborně a materiálně. Vodní zákon ani zákon o IZS navíc nestanovují přesný postup řešení významných havárií. Právní úprava havárií na úseku vod je obsažena především v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Některé aspekty…

Více zde >>>

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava havárií na úseku vod je obsažena především v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Některé aspekty dále upravuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a částečně také zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Došlo-li následkem havárie k ekologické…

Více zde >>>

Policie uzavřela vyšetřování loňské tragické události v aerálu společnosti SUEZ v Plzni Škvrňanech

Loni v červnu unikl v areálu firmy Suez v Plzni Skvrňanech silně koncentrovaný siřičitan a sirovodík. Plyn zasáhl sedm lidí, čtyři z nich museli záchranáři resuscitovat, dva z nich bohužel ale byli zasaženi tak, že neměli šanci na přežití a zemřeli krátce na to. Třetí muž odlehl otravě o den později v nemocnici. Podle policie havárii způsobil muž, který zemřel mezi prvními, tím, že hrubým způsobem porušil předpisy pro likvidaci nebezpečných látek. Podle internetového portálu krimi-plzen.cz měl zaměstnanec za úkol zlikvidovat dovezenou kyselinu, za pomoci automatizované linky, která kyselinu neutralizuje tak, že…

Více zde >>>

Dva mrtví po úniku nebezpečných plynů v provozu na zpracování kapalných odpadních koncentrátů z průmyslové výroby

V areálu společnosti SUEZ v plzeňských Skvrňanech, kde se zpracovávají tekuté průmyslové kaly, unikly nebezpečné plyny. Při havárii bylo zasaženo sedm lidí. Tři odešli z objektu sami, čtyři museli být resuscitováni. Ve vážném stavu byli převezeni do Fakultní nemocnice Plzeň, kde bohužel dva z nich zemřeli. Plyny na bázi síry unikly uvnitř budovy zpracovatelské linky, obyvatelé v okolí nebyli ohroženi. Provoz, kde k havárii pravděpodobně došlo, používá jednu z nejmodernějších technologií, která splňuje v předstihu očekávané požadavky na tzv. BAT, tedy nejlepší dostupné techniky. Linka zpracuje ročně až 7 000 tun…

Více zde >>>