Dva mrtví po úniku nebezpečných plynů v provozu na zpracování kapalných odpadních koncentrátů z průmyslové výroby

V areálu společnosti SUEZ v plzeňských Skvrňanech, kde se zpracovávají tekuté průmyslové kaly, unikly nebezpečné plyny. Při havárii bylo zasaženo sedm lidí. Tři odešli z objektu sami, čtyři museli být resuscitováni. Ve vážném stavu byli převezeni do Fakultní nemocnice Plzeň, kde bohužel dva z nich zemřeli. Plyny na bázi síry unikly uvnitř budovy zpracovatelské linky, obyvatelé v okolí nebyli ohroženi.

Provoz, kde k havárii pravděpodobně došlo, používá jednu z nejmodernějších technologií, která splňuje v předstihu očekávané požadavky na tzv. BAT, tedy nejlepší dostupné techniky. Linka zpracuje ročně až 7 000 tun kapalných odpadů. Podle informací z webu společnosti SUEZ by se mělo jednat o nově zbudovaný provoz neutralizační linky pro zpracování kapalných koncentrátů s vysokým obsahem těžkých kovů, které produkuje například strojírenský průmysl. Sulfidické srážení umožňuje účinné čištění a odstranění těžkých kovů, kterými jsou tyto odpady zatíženy. SUEZ CZ investoval do vybudování moderní automatizované technologie 8 milionů korun, přičemž se má jednat o plně automatizovaný a digitalizovaný proces přesného dávkování činidel. Výstupem je pak odpadní voda, která splňuje díky vysoké účinnosti čištění, která přesahuje 99 % a kal.

Při havárii unikly vysoké koncentrace siřičitanů a sirovodíků do prostoru budovy, k úniku nebezpečných látek do kanalizace nedošlo. Zasaženo bylo sedm lidí, tři opustili objekt sami, čtyři museli být resuscitováni. Jednoho zasaženého museli hasiči z budovy vynést.

V tuto chvíli není jasné, co bylo příčinou havárie.

Aktualizováno:
Třetí muž zemřel o den později v nemocnici.

Související články